Em puc aplicar una deducció a la declaració del IRPF si he instal·lat panells a casa?

Darrerament estem rebent forces consultes de clients que ens pregunten sobre l’existència de deduccions fiscals de cara a la campanya de la Renda del 2022 en el cas que s’hagin instal·lat panells solars per autoconsum a casa.

Efectivament l’Agència Tributaria té aprovat un conjunt de deduccions fiscals per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, no obstant la nostra visió com a empresa és un xic més escèptica respecte l’aplicablitat real d’aquesta deducció pel que fa a instal·lacions solars per autoconsum. Intentaré detallar-ho a continuació. Som-hi!!

Doncs efectivament, de cara a la campanya de la RENDA 2022 hi ha aprovada una deducció en l’IRPF que a priori podria ser aplicable a instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum.

Malgrat això, des de SolarTradex entenem que és força complicat que aquesta deducció sigui realmente aplicable a instal·lacions fotovoltaiques per si mateixes si aquestes no van acompanyades d’altres inversions en eficiència energètica.

Les condicions d’aquesta deducció venen recollides al RDL 18/2022 de 18 d’octubre d’acord al que es detalla a continuació.

En l’article 21 d’aquest reial decret llei estableix dos tipus de deduccions:

1.  Deducció del 20% de les quantitats satisfetes per obres per la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració:

“Aquelles que hagin reduït la demanda de calefacció i refrigeració de l’habitatge almenys en un 7 per cent la suma dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració”

Cal que aquest extrem quedi acreditat mitjançant un certificat d’eficiència energètica de l’habitatge expedit per un tècnic competent després de la realització de les obres, en comparació amb un altre certificat d’eficiència energètica expedit amb anterioritat a l’inici de les obres.

Per obres realitzades entre el 6 d’octubre del 2021 i el 31 de desembre del 2023 i la base màxima de deducció serà de 5.000 anuals.

2.        Deducció del 40% de les quantitats satisfetes  per obres per la millora en el consum de l’energia primària no renovable.

“Aquelles que permetin reduir el consum d’energia primària no renovable, en un 30 per cent com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.”

Per acreditar-ho caldrà acreditar que s’ha reduït com a mínim un 30% l’indicador de consum d’energia primària no renovable o bé disposar d’un certificat d’eficiència energètica de l’habitatge emès pel tècnic competent abans de l’inici de les obres i, al final de les mateixes.” (*energia primària no renovable = GAS)

Per obres realitzades entre el 6 d’octubre del 2021 i el 31 de desembre del 2023 i la base màxima de deducció serà de 7.500.

La interpretació de la normativa que en fem des de SolarTradex és que tant en el primer supòsit com en el segon, la instal·lació d’un sistema d’aprofitament elèctric de l’energia solar per si sol no millora la qualificació energètica de l’habitatge de manera que es pugui assolir una classificació A o B, i tampoc permet certificar una reducció dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració en un 7%, en el primer cas, o una reducció del consum d’energia primaria d’un 30% en el segon cas.

Per entendre-ho millor, si les necessitats tèrmiques de l’habitatge es cobreixen mitjançant una caldera de gas o gasoil, la instal·lació d’un sistema d’autoconsum solar no disminuirà en cap cas la demanda tèrmica de l’habitatge.

Així doncs per assolir aquesta qualificació energètica A o B, o acreditar la disminució d’un 7% dels indicadors de demanda de calefacció i refrigeració o d’un 30% en el consum d’energia primaria no renovable; caldria realitzar altres actuacions d’estalvi energètic que actuin sobre l’envolvent tèrmica de l’habitatge (actuar sobre l’aïllant tèrmic) o que redueixin els seus consums tèrmics ( per exemple incorporar un sistema d’aerotèrmia, una caldera de biomasa, etc..).

És important destacar que el certificat d’eficiència energètica previ s’ha d’haver realitzat com a molt dos anys abans de l’inici de les obres, i aquest certificat d’eficiència energètica haurà d’estar digilenciat per l’Institut Català de l’Energia que al final serà qui establirà la data oficial del certificat.

Ressalto el tema de l’ICAEN, perque hi ha força gent que ens demanen si poden tramitar amb data actual un certificat d’eficiència energètica segons condicions de l’habitatge prèvies a l’inici de les obres i posar-li una data anterior a l’inici de les obres. Això no és possible perque qui estableix la data del certificat és el propi ICAEN.

Per tant qui no tingui un certificat d’eficiencia energètica correctament inscrit per l’ICAEN amb data com a molt, dos anys abans de l’inici de les obres, ja no tindrà cap opció d’optar a aquesta deducció, que d’altra banda i tal o com ja explicàvem a abans, no veiem gaire clar que sigui aplicable si només s’instal·la un sistema d’energia solar per autoconsum.

Valora este post
Frederic Andreu
Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto.

Frederic Andreu
Quant a Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto. Mostra totes les entrades de Frederic Andreu