Solar Tradex Logo

Dipòsit d'Aigües de Mataró - 49 kWp -

Maig 2017
 

En els seus inicis aquesta instal·lació constava de 588 mòduls solars BP Solar de 85W sumant un total de 49,98 kWp instal·lats i de 49 inversors SMA Sunny Boy d'1 kW nominal que fan un total de 49 kW nominals.

Després de 15 anys de funcionament, Aigües de Mataró va observar la necessitat de realitzar una auditoria  del camp de captació per tal de conèixer i subsanar els motius pels quals la producció elèctrica habia minvat significativament en els darrers anys.

Durant el mes de desembre de l'any 2016, vam procedir a realitzar una auditoria del camp solar, en la que d'entre d'altres feines vam realitzar una completa termografia de tots els mòduls solars  vam analitzar els paràmetres de funcionament de totes les cadenes solars i es va mesurar el rendiment de cada inversor.

Com a resultat de l'auditoria i amb l'objectiu de racionalitzar les inversions a realitzar per assolir la producció elèctrica mínima i necessaria per cobrar el 100? la retribució assignada a la instal·lació solar, es va decidir substituir la totalitat dels inversors donat  que aquests ja havien deixat de fabricar-se i ja no existien equips de recanvi.

D'aquesta manera es van instal·lar 3 inversors trifàsics SMA de 25 kW, 20 kW y 4 kW respectivament. Per acometre la substitució dels equips va ser necessari reconfigurar el camp solar, fent cadenes de panells solars més llargues que asseguressin un óptim funcionament amb els nous inversors instal·lats.

Es va aprofitar les feines per reordenar la ubicació dels mòduls solars, agrupant grups de mòduls amb un rendiment similar per maximitzar d'aquesta manera la seva producció elèctrica.

Finalment també es va aprofitar per instal·lar un nou equip de monitoratge que assegurés el correcte seguiment  de l'estat de funcionament de la instal·lació solar, i sobretot permetés seguir la consecució de l'objectiu d'hores anuals de producció que asesegura el cobrament del 100? la retribució assignada.

Per poder legalitzar l'actuació de manteniment realitzada va ser necessari redactar una memòria de modificacions de la instal·lació que va incloure entre d'altres nous esquemes elèctrics de la instal·lació; i finalment també es va decidir passar una inspeció d'una OCA per assegurar la correcta execució de les fienes realitzades.

Des de maig de 2017 la instal·lació torna a estar en perfecte estat de funcionamento.

Galeria