Icona tancar menú

Instal·lacions per a autoconsum residencial

Resposta en menys de 24 hores

Projectes d'autoconsum al sector residencial

Alguns dels nostres més de 1000 treballs acabats a particulars i empreses.
SolarTradex és una empresa amb una llarga trajectòria, experiència i reputació en el camp de les instal·lacions solars per autoconsum residencials, col·lectives, comercials i industrials. Disposem d'enginyeria pròpia i equips d'instal·ladors solars propis per tal de gestionar amb màxima garantia totes les fases del teu projecte, incloent el disseny, enginyeria, tramitació, instal·lació i posada en servei, legalització i gestió de subvencions o bonificacions fiscals.
Ajuts i subvencions per a la instal·lació de panells solars

Bonificacions fiscals municiapals a l'IBI, ICIO, deducció en el IRPF i subvencions a fons perdut Next Generation

Equip de professionals

L'equip de SolarTradex està format per persones amb una llarga experiència i reputació en l'àmbit de l'energia solar fotovoltaica. El 50% del nostre equip està format per enginyers i economistes titulats. Tots els nostres instal·ladors compten amb experiència contrastada i la formació necessària i obligatòria en treballs en alçada i davant de riscos elèctrics. L'equip de SolarTradex és formador habitual del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i de Lleida.

Estem compromesos en oferir el millor servei i treballar de la mà amb els nostres clients per aconseguir la solució més adequada i eficient per cada cas. Amb el nostre equip altament qualificat i experimentat, podreu estar segurs que el vostre projecte estarà en bones mans.

Preguntes més freqüents sobre instal·lacions d'autoconsum a habitatges particulars

Signe d'interrogació preguntes freqüents

És necessari contractar un manteniment per la meva instal·lació solar de casa?

Icona mostrar resposta

El millor manteniment que pot tenir la teva insta·lació solar és disposar d’un bon sistema de monitoratge que permeti saber que la teva instal·lació solar està produïnt correctament en tot moment.

La única tasca de manteniment que pot ser recomenable és la de mirar de netejar els panells solars de tant en tant ( fang i dipòsits d’ocells). En tot cas, només netejar els panells si l’accés és prou segur.

Generalment l’aigua de pluja ja neteja els panells donat que amb 5° d’inclinació dels panells és més que suficient perque l’aigua retiri la brutícia dels mòduls solars. Generalment, les instal·lacions residencials tenen entre 10° i 15°.

Més que pagar per avançat un servei de manteniment que es menjarà part de l’estalvi anual, nosaltres recomanem fer un bon seguiment de la producció i en cas de necessitat contractar el nostre servei post-venda.

Actualment estem preparant una solució de monitoratge premium que permetrà fer els eguiment acurat de la producció i establir unes poques alarmes que ens alertin de qualsevol anomalia.

Signe d'interrogació preguntes freqüents

Tinc panells solars a casa i resulta que quan se’n va la llum la instal·lació solar deixa de funcionar.

Icona mostrar resposta

La normativa actual obliga a que les instal·lacions solars deixin de funcionar quan no detecten tensió de xarxa per un tema de seguretat.

Imagineu que l’empresa elèctrica vol fer tasques de manteniment a la xarxa de distribució i talla la corrent a tot el carrer. Si les instal·lacions solars seguissin funcionant podrien provocar retorn d’electricitat a a xarxa, i això posaria en perill als operaris que estan treballant.

Signe d'interrogació preguntes freqüents

Em recomaneu algún tipus de solució per tal que la instal·lació solar segueixi funcionant si s’en va la corrent a casa?

Icona mostrar resposta

Existeixen solucions de backup que permeten que la instal·lació solar segueixi funcionant en cas que marxi la corrent a casa; no obstant aquestes solucions impliquen instal·lar una bateria i disposar permanentment de certa disponibilitat d’energia a la bateria per si ha de entrar a funcionar el sistema de backup.

Aquests sistemes asseguren una desconnexió efectiva amb la xarxa elèctrica de manera que la instal·lació solar comença a funcionar com un sistema aïllat que no pot enviar energia a la xarxa.

En tot cas, això és problemàtic perque les bateries tenen un cost elevat i si a més a més resulta que només en pots utilitzar el 50% perque l’altra 50% l’has de guardar per si el sistema de backup ha d’entrar a funcionar, doncs llavors la bateria encara resulta més cara.

Per tant la nostra recomanació és no plantejar sistemes de backup si no tens problemes de talls de subministrament freqüents.

Signe d'interrogació preguntes freqüents

Estic dubtant entre posar 10 panells o 12 panells a casa. Què em recomaneu?

Icona mostrar resposta

Si el teu dubte està entre posar 10 o 12 panells a casa, nosaltres sempre et recomanarem posar 12 panells i no precisament perque ens guanyem la vida instal·lant 2 panells més.

El fet, és que el cost marginal d’afegir 2 panells més ara és mínim comparat amb el cost d’afegir 2 panells un cop la instal·lació ha estat finalitzada i legalitzada, ja que llavors ens haurem de desplaçar de nou, desconnectar el cablejat de la coberta i reconnectar-lo amb els dos panells addicionals, modificar el projecte, fer una nova legalització, etc..

Cada cop més estem anant cap a una electrificació de la demanda amb l’arribada del vehicle elèctric, les aerotèrmies, etc… i per tant és lògic pensar que en un futur els teu consum elèctric augmentarà.

Et recomanem instal·lar dos panells més.

Signe d'interrogació preguntes freqüents

Com feu els anclatges dels panells solars a la teulada de casa i quin risc hi ha de que es produeixen goteres?

Icona mostrar resposta

Amb la broca adient es perfora la teula per la seva part més elevada fins arribar a la part estructural de la coberta que hi ha a sota, sigui de metxembrat o de formigó. És en aquesta part estructural de sota les teules on es subjecten els cargols que suporten l’estructura d’alumini i els panells solars. Les teules per tant només són traspassades pels cargols de subjecció que porten una junta plana de goma que es prem amb una femella sobre el forat donant-li l’estanqueitat que evitarà de totes totes possibles goteres.

A més, com que tots els forats queden per sota dels mòduls, que els hi fan de coberta i per la part més alta de les teules no hi corre mai l’aigua, ja ni es mullaran.

Signe d'interrogació preguntes freqüents

He de demanar permís a Endesa per fer la instal·lació solar a casa meva?

Icona mostrar resposta

Si la teva instal·lació és de fins a 15 kW, en la majoria dels casos no hauràs de demanar cap permís de connexió a Endesa.

No obstant si la teva instal·lació no es troba en sól urbanitzat i que disposi de les dotacions i serveis bàsics als que obliga la normativa urbanística, caldrà demanar un estudi de connexió a l’empresa distribuidora de la zona, el qual té un cost de 100 €.+ IVA

A més a més, en aquests casos, caldrà tramitar un contracte tècnic d’accés amb l’empresa distribuidora, el qual regula les condicions tècniques de connexió a la xarxa de distribució. No es tracta d’un contracte econòmic.

Signe d'interrogació preguntes freqüents

Quins tràmits cal fer per muntar una instal·lació a casa meva? I quin cost tenen? Ho feu vosaltres?

Icona mostrar resposta

En primer lloc hem de tramitar un comunicat previ d’obres i caldrà pagar l’impost de construccions i obres ( ICIO) que té un cost aproximat d’un 4% del cost de l’obra abans de l’IVA (depèn de les ordenances fiscals de cada ajuntament).

En tot cas, la majoria d’ajuntaments disposen d’una bonificació del 95% del valor de l’impost per aquells projectes que incorporin panells solars a casa. Nosaltres tramitem aquesta bonificació.

A més a més caldrà pagar la taxa de la llicència urbanística que té un cost aproximat d’un 1,5% del cost de l’obra abans de l’IVA ( normalment entre 50 € i 100 €).

Alguns ajuntaments també demanen dipositar un petit dipòsit per la gestió de les runes el qual es retorna al finalitzar l’obra i presentar el certificat del gestor de residus que ha recepcionat les runes.

Un cop tramitat el comunicat previ d’obres, haurem de fer l’obertura del centre de treball per si mai hi haguès una inspecció de treball o es produïs un accident greu a l’obra. Aquest tràmit no té cost, però té un preu molt alt si t’enganxen treballant sense haver fet el tràmit.

Ara ja podem començar la instal·lació, tot i que alguns ajuntaments de forma ilegal, tramiten el que en diuen un comunicat d’obra diferit que ens obliga a esperar la seva ressolució per l’aprovació del comunicat previ d’obres.

Un cop feta la instal·lació, començarem amb els tràmits de legalització; en primer lloc la isncripció de la instal·lació en el Registre d’Instal·lacions Tècniques i de Seguretat Industrial ( RITSIC) sense cost, i finalment la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya amb un cost de 32 €.

Signe d'interrogació preguntes freqüents

És cert que em puc deduïr part de la instal·lació solar a la declaració de la Renda?

Icona mostrar resposta

Totes les instal·lacions residencials executades fins al 31/12/2023 tenen la possibilitat de deduïr un 40% de la inversió ( amb un màxim de 3.000 €) si demostren amb un certificat energètic previ a la instal·lació i un de posterior, que han conseguit un estalvi del 4’% d’energia primaria no renovable.

També es pot assolir, si consegueixes una classificació energètica A o B en el certificat energètic posterior a la instal·lació.

Ara bé, assolir aquests estalvis únicament amb la instal·lació solar és francament complicat, ja que normalment es poden aconseguir quan s’actúa sobre l’envolvent tèrmica de l’edifici o bé es fan inversions en el sistema de climatització instal.lant aerotèrmies.