Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló - 7,1 kWp -

 

La instal·lació va ser connectada el juliol de 2015 i consta de 29 mòduls solars policristal·lins Sharp NDR245A5 de 245 W i d'un inversor de xarxa Fronius Symo 7.0-3-M de 7 kW nominals.

Amb l'objetiu d'assegurar i certificar la no injecció d'excedents de producció a la xarxa elèctrica, s'ha instal·lat un equipo Lacecal ITR 2.0, que addicionalment permet monitorar en temps real la producció solar, el consum real de l'ajuntament i la importació d'energia des de la xarxa elèctrica.

 

Galeria