Solar Tradex Logo

Instal·lació solar per autoconsum - 56 kWp -

Juliol 2020
 

Instal·lació solar per autoconsumo formada per 165 panells solars TRINA SOLAR TSM-340  tecnologia Mono PERC, 1 inversor SMA CORE 1 de 50 kW, estructura d'alumini lleugera autoportant a 20º de Solarstem i sistema de monitoratge del autoconsumo SMA Data Manager M que mostra les dades de funcionament de la planta en el portal SMA Sunny Portal by Ennexos.

Galeria