Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum en el centre logístic d'Amazon - 99,9 kWp -

 

Aquesta instal·lació d'autoconsum consta de 555 mòduls solars policristal·lins Yingli YL180P-23b ubicats en una marquesina solar d'acer fabricada a mida per aquest projecte.

La transformació de la corrent continua a corrent alterna es realitza mitjançant 5 inversors Ingecon Sun 3Play de 20 kW nominals cadascun i que estan instal·lats en una estança de servei que també s'ha construit per l'ocasió i que allotja a l'altra banda i amb accés des del carrer el mòdul de generació neta que exigia antiguament el RD900/2015.

Així mateix i per facilitar les tasques de legalització s'ha instal·lat un dispositiu d'injecció 0 Lacecal ITR 2.0 que a la vegada actúa com a equip de monitoratge.

Galeria