Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum compartit en edifici plurifamiliar -6 kWp-

 

L'edificio La Coma de Taradell és un edifici amb 21 viviendes de lloguer social propietat del Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu del projecte ha estat unificar els consums de les 21 vivendes i instal·lar un sistema d'autoconsum solar que permeti reduïr la factura elèctrica de l'edifici.

Al mateix temps, la unificació dels subministraments ha permès canviar el contracte elèctric amb l'empresa comercialitzadora permetent reduïr significativament la potència contratada a l'edifici.

La instal·lació ha estat executada l'agost de 2015 i consta de 24 mòduls solars Sharp NDR250A5 de 250 W i 3 inversors Fronius Galvo de 2 kW.

Amb l'objectiu d'assegurar la no injecció d'excedents solars a la xarxa de distribució elèctrica s'ha instal·lat un dispositiu d'injecció 0 Lacecal ITR 2.0.

Finalment s'ha instal·lat 21 analitzadors de xarxa que permeten al Departament d'Habitatge de la Generalitat imputar i facturar els consums realitzats per cadascun dels veïns de l'edifici.

Galeria