Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum BNP Paribas -34,6 kWp-

Març 2016
 

El projecte d'autoconsum solar de les noves instal·lacions que el banc fancès BNP Paribas ha inagurat a Madrid, compta amb un total de133 mòduls solars policristal·lins Yingli YL260P-29b de 260 W que sumen 34,58 kWp de potència instal·lada i asseguren una producció elèctrica anual de 52.300 kWh.

Els mòduls han estat instal·lats en una estructura autoportant d'al·lumini del fabricant Schletter - model Alugrid- amb una inclinació de 10º que minimitza l'impacte visual de la instalación solar. La conversió a corrent alterna és duta a terme per dos inversors Kaco Powador 18.0TL3 de 15 kW nominals cadascun.

Galeria