Solar Tradex Logo
Instal·lació d'autoconsum BNP Paribas -34,6 kWp-
Aquesta instal·lació d'autoconsum fotovoltaic dóna servei a les noves instal·lacions que el banc BNP Paribas ha inagurat a Madrid. La instal·lació de 34,6 kWp, des de la seva situació privilegiada a la sexta planta del nou edifici d'oficines, ens permet gaudir d'una magnífica panoràmica del skyline de la capital d'Espanya.

El projecte d'autoconsum solar de les noves instal·lacions que el banc fancès BNP Paribas ha inagurat a Madrid, compta amb un total de133 mòduls solars policristal·lins Yingli YL260P-29b de 260 W que sumen 34,58 kWp de potència instal·lada i asseguren una producció elèctrica anual de 52.300 kWh.

Els mòduls han estat instal·lats en una estructura autoportant d'al·lumini del fabricant Schletter - model Alugrid- amb una inclinació de 10º que minimitza l'impacte visual de la instalación solar. La conversió a corrent alterna és duta a terme per dos inversors Kaco Powador 18.0TL3 de 15 kW nominals cadascun.

Galeria