Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum Bodega Edetària - 13,5 kWp -

Febrer 2017
 

La instal·lació solar d'Edetària és una instal·lació solar aïllada que minimtiza molt significativament les hores de funcionament de l'antic grup electrògen de gasoil, amb el conseqüent estalvi en el cost de combustible i la corersponent millora de l'impacte ambiental de l'actividad de la pròpia bodega.

La instal·lació la formen  52 mòduls solars BENQ policristal·lins de 260W i marc negre, que sumen un total de 13,52 kWp, un inversor de xarxa trifàsic SMA STP12000TL-20 de 12 kW nominals, 3 inversores híbrids SMA Sunny Island 8.0 que proporcionen un total de 18 kW nominals i finalment 24 bateries de plom àcid TUDOR EAN 120 amb una capacitat d'acumulació de 1.684Ah en C10 equivalent a uns 35 kWh de capacitat útil.

Galeria