Solar Tradex Logo

Instal·lació autoconsum domèstic amb bateria a l'Empordà - 6 kWp y 12 kWh bateria -

Març 2018
 

La instal·lació consta de 20 mòduls solars monocristal·lins d'alta eficiència BENQ/AUO Sunforte de 300W i d'un sistema d'emmagatzematge energètic Fronius Energy Package.

Aquest sistema d'emmagatzematge està format por 1 inversor híbrid de 5 kW encarregat de subministrar a la vivenda l'energia generada pels mòduls solars i de carregar i descarregar una bateria de liti de 12 kWh en els moments en que l'energia subministrada pels mòduls sigui inferior o superior a la demanda energètica de la casa. 

Addicionalment el sistema compta amb un complet sistema de monitoratge que en tots moments permet conèixer el correcte estat de funcionament del sistema, a la vegada que conèixer els fluxes energètics en la vivienda: producció solar, consum total y energia importada / exportada de la xarxa i estat de càrrega de la bateria.

 

En el següent video es pot veure  com funciona el sistema.

 

Galeria