Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum domèstic amb bateria - 4,8 kWp y 12 kWh bateria -

 

Aquesta instal·lació d'autoconsum domèstica es va concebre amb l'objectiu de proporcionar la màxima autosuficiència energètica. En l'actualitat s'està assolint una cobertura solar superior al 85%.

La instal·lació compta amb 18 panells solars REC de 265W, un inversor híbrid trifàsic Fronius Hybrid de 5 kW nominals i una bateria Fronius Energy Package amb una capacitat d'acumulació de 12 kWh ( 9,6 kWh útils).

La instal·lació està interconnectada a la xarxa de distribució elèctrica, assegurant així una funció de backup permanent en cas que en algun moment la demanda energètica de la casa no pogués ser coberta integrament per la instal·lació solar.

L'inversor híbrid és el cervell de la instal·lació solar i qui dirigeix els fluxes d'electricitat entre els mòduls solars, els punts de consum de la casa i las bateries que emmagatzemen l'energia generada i no consumida instantàniament. El sistema sempre prioritza i maximitza l'ús de l'energia solar generada.

La instal·lació compta amb un complet  i intuitiu sistema de monitoratge que permet supervisar a distància i en qualsevol moment el correcte funcionament de la instal·lació solar a través del nostre telèfon mòbil o des de l'ordinador.

Galeria