Solar Tradex Logo

Instal·lació per autoconsum domèstica amb bateria - 10,88 kWp i 15 kWh de bateria-

Octubre 2020
 

Instal·ació solar per autoconsum domèstica de 11 kWp formada por 32 mòduls solars JA SOLAR JAM60S10-340/MR de 340W tecnologia PERC, un inversor SMA STP10000-TL30 de 10 kW, estructura de aluminio SUNFER per tejula àrab i bateria SONNEN ECO 8.0/15 amb 15 kWh de capacitat d'acumulació. El monitoratge de la generació solar, i consums de la casa es segueixen des del portal SONNEN.

Addicionalment s'ha instal·at un punt de recàrrega per vehicle elèctric SELBA SL4112 monofàsic amb 7,2 kW de capacitat de carrega.

Galeria