Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum en el Centre Geriàtric Can Boada- 19,7 kWp -

 

El projecte ha estat executat durant el setembre de l'any 2013 i consta de 84 mòduls solars policristal·ins Yingli YL235P-29b yi un inversor trifàsic SMA  STP17000TL-10 de 17 kW.

La instal·lació de 19,7 kWp assegura una producció anual de 29.430 kWh i evita l'emissó de 20 toness de CO2 cada any.

Addicionalment es va posar en funcionament un complet sistema de monitoratge energètic que permit fer un seguiment en temps real del consum total del centre geriàtrico, així com de cadascuna de les seves plantas, cuina, bugadaria, etc...

Gràcies a la plataforma de monitoratge ST Energy Manager, s'han pogut detectar ineficièncias en els consums, realitzar benchmarking entre les diferents plantes i aplicar les accions correctores corresponents, poguent a més a més mesurar en temps real l'estlavi obtingut en cadascuna de les mesures aplicades.

Galeria