Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum en el Complex El Mil·lenari -18 kWp-

 

La instal·lació está formada per 69 mòduls solaes BENQ/AUO policristal·lins de 265W els quals estan ubicats en dos cobertes independents.

Una primera zona és la que correspon a la terrassa d'un dels edificis i sobre la que s'han instal·lat 20 mòduls solars connectats a un inversor SMA de 5 kW; la segona zona té instal·lats 49 mòduls solars sobre una coberta grecada i s'han connectat a un inversor SMA de 12 kW.

Tot el sistema s'uneix en el costat de baixa tensió del transformador de mitja tensió propietat del complex. Conseqüentmentel sistema d'autocosum està cobrint una part significativa dels consums del Complex El Mil.lenari.