Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum a l'Escola Jaume Llull de Sant Andreu de Llavaneres - 16,5 kWp -

Juny 2018
 

La instal·lació compta amb 60 panells solars REC Solar policristal·lins de 265W de potència conectats a un únic inversor FRONIUS Symo de 15 W que transforma la corrent continua generada en els panells en corrent alterna apta pel consum de l'escola.

El sistema també compta amb un complet sistema de monitoratge que permet visualitzar en una pantalla ubicada en la recepció de l'escola i en temps real el funcionament de la instal·lació d'autoconsum i permetent d'aquesta manera als alumnes conèixer de més aprop  com treballa el sistema i quins són els estalvis assolits.