Solar Tradex Logo
Instal·lació d'autoconsum a l'Escola Jaume Llull de Sant Andreu de Llavaneres -16,5 kWp-
Juny 2018
Aquesta instal·lació d'autoconsum promoguda per la Diputació de Barcelona dóna servei a les instal·lacions de l'Escola Jaume Llull de Sant Andreu de Llaveneres i ha estat concebuda amb el doble objectiu d'estalviar en la fcatura elèctrica i a la vegada donar a conèixer el potencial de les energies renovables entre els més petits.

La instal·lació compta amb 60 panells solars REC Solar policristal·lins de 265W de potència conectats a un únic inversor FRONIUS Symo de 15 W que transforma la corrent continua generada en els panells en corrent alterna apta pel consum de l'escola.

El sistema també compta amb un complet sistema de monitoratge que permet visualitzar en una pantalla ubicada en la recepció de l'escola i en temps real el funcionament de la instal·lació d'autoconsum i permetent d'aquesta manera als alumnes conèixer de més aprop  com treballa el sistema i quins són els estalvis assolits.