Solar Tradex Logo

Fotolinera Ajuntamento Sant Feliu de Llobregat - 4 kWp -

Octubre 2016
 

La fotolinera consta de 15 mòduls solars REC265TP policristal·lins que sumen una potència total de 3,975 kWp i un inversor Fronius Symo 3.7-3-M de 3,7 kWn.

Així mateix s'ha instal·lat un punt de recàrrega per vehícle elèctrico tipus wallbox del fabricant Simon, el qual assegura una recàrrega universal gràcies als seus dos connectors independents tipus Shuko ( Mode 2 Tipus 1) i Mennekes ( Mode 3 Tipus 2). El punt de recàrrega disposa d'un sistema RF-ID Mifare per identificació d'usuaris i motor de bloqueig per evitar la desconnexió d'usuaris durant el servei.

Tot el conjunt s'ha insta·lat en una marquesina fotovoltaica d'un sol peu, en el interior de la qual s'ha integrat l'inversor fotovoltaic i el punt de recàrrgea per vehícle elèctric.

Galeria