Solar Tradex Logo
Fotolinera Ajuntamento Sant Feliu de Llobregat -4 kWp-
La fotolinera laboral de l'Ajuntamento de Sant Feliu de Llobregat ha estat un projecte pilot promogut por l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb l'objetiu d'apropar la mobilitat elèctrica i sostenible al conjunt de la societat.
El projecte és una de les línies d'actuació de transició energètica enmarcades del Pla de Sostenibilitat de l'AMB.

La fotolinera consta de 15 mòduls solars REC265TP policristal·lins que sumen una potència total de 3,975 kWp i un inversor Fronius Symo 3.7-3-M de 3,7 kWn.

Així mateix s'ha instal·lat un punt de recàrrega per vehícle elèctrico tipus wallbox del fabricant Simon, el qual assegura una recàrrega universal gràcies als seus dos connectors independents tipus Shuko ( Mode 2 Tipus 1) i Mennekes ( Mode 3 Tipus 2). El punt de recàrrega disposa d'un sistema RF-ID Mifare per identificació d'usuaris i motor de bloqueig per evitar la desconnexió d'usuaris durant el servei.

Tot el conjunt s'ha insta·lat en una marquesina fotovoltaica d'un sol peu, en el interior de la qual s'ha integrat l'inversor fotovoltaic i el punt de recàrrgea per vehícle elèctric.

Galeria