Solar Tradex Logo

Instal·lació solar per autoconsum - 72 kWp -

Agost 2020
 

Instal·lació solar per autoconsum de 72 kWp formada per 208 mòduls solars JA SOLAR JAM60S10-340/MR de 340W tecnologia PERC, un inversor HUAWEI SUN2000-60KTL de 60 kW, estructura d'alumini SUPORTS i sistema de monitoratge HUAWEI FUSION SOLAR.

Galeria