Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum a La Roca Village - 25,6 kWp -

Abril 2014
 

Aquesta instal·lació d'autoconsum està formada per 200 panells solars monocristal·lins Yingli YL200C-32b amb el marc negre.

La conversió de la corrent contínua generada pels mòduls solars a corrent alterna la realitzen dos inversors Fronius IG PLus 130-V3 de 12 kW cadascun.

El sistema s'ha muntat en un terraplè que s'ha acondicionat expressament per a la instal.lació de les estructures d'al·lumini que suporten els panells solars.

Galeria