Solar Tradex Logo
Instal·lació d'autoconsum a Motel One -44 kWp-
 

Aquesta instal·lació d'autoconsum solar consta de 273 mòduls solars de 260W del fabricante espanyol Zytech i cobreix part de la terraza lounge de l'hotel.

S'ha utilitzat  una sub-estructura d'al·lumini que ha permès elevar elss mòduls solars la altura suficient com per permetre la ubicació sota seu de les voluminoses màquines de climatització de l'hotel.

S'han utilizats dos inversors SMA STP20000TL-30 de 20 kW per la conversió de la corrent continua generada pels panells solars a corrente alterna.

Pel control i monitoratge de la instal·lació s'ha utilitzat el Sunny Portal de SMA.

Galeria