Solar Tradex Logo

Insta·llació solar per autoconsum - 28 kWp -

Novembre 2020
 

Instal·lció solar per autoconsum de 28 kWp formasa per 81 mòduls solars JA SOLAR JAM60S10-340/MR de 340W tecnologia PERC, un inversor SMA STP25000-TL30 de 25kW, estructura d'al·umini SUPORTS i sistema de monitoratge SMA SUNNY HOME MANAGER 2.0 amb visualització de dades al portal  SMA SUNNY PORTAL.