Solar Tradex Logo
Instal·lació per autooconsum 97 kWp
Gener 2019
 

El Tanatorio Cabré Junqueras de Mataró aposta per la sostenibilitat amb aquesta instal·lació solar per autoconsum de 97 kWp formada per 312 panells solars JA SOLAR JAM60S01-310/PR de 310 W tecnologia PERC, 3 inversors Huawei SUN 2000-33KTL de 30 kW, estructures de formigó a 15º SOLARBLOC i sistema de monitoratge HUAWEI FUSION SOLAR.

La instal·lación cobreix un 22% de les necessitats elèctriques de l'edifici amb un rati d'autoconsum del 100%.