Solar Tradex Logo

Instal·lació per autooconsum - 97 kWp -

Gener 2019
 

El Tanatori Cabré Junqueras de Mataró aposta per la sostenibilitat amb aquesta instal·lació solar per autoconsum de 97 kWp formada per 312 panells solars JA SOLAR JAM60S01-310/PR de 310 W tecnologia PERC, 3 inversors Huawei SUN 2000-33KTL de 30 kW, estructures de formigó a 15º SOLARBLOC i sistema de monitoratge HUAWEI FUSION SOLAR.

La instal·lación cobreix un 22? les necessitats elèctriques de l'edifici amb un rati d'autoconsum del 100%.