Solar Tradex Logo

Instal·lació d'autoconsum en el Tanatori de Sancho d'Àvila a Barcelona - 34 kWp -

Setembre 2017
 

Aquesta instal·lació está composta per dos camps solars ubicats en la coberta del nou tanatori i en la coberta del nou restaurant. La instal·lació està formada per 133 mòduls solares REC 255PE de 255W i 3 inversors SMA Tripower, dos de 12 kW i uno de 8 kW.

L'estructura utilitzada és d'al·lumini anoditzat i está muntada sobre llasts de formigó que eviten la perforació de la coberta.

Pel mmonitoratge i control del sistema s'ha instal·lad un equip Lacecal ITR 2.0 que permte controlar el consum de les nuoves instal·lacions i a la vegada mesurar la producción global dels 3 inversors de forma independent. Addicionalment l'equip de monitoratge instal·lat permet la programación d'un sistema d'alarmas per alertar a l'equip de manteniment en cas d'alguna anomalia en la instal·lació.

Galeria