Módulos solares

Com comparar mòduls solars

Sovint sentim que el preu dels mòduls solars de tal marca costen 0,05 €/Wp més que els de tal altra marca, però… és aquest l’únic criteri a tenir en compte quan comprem mòduls solars? Hem de comprar els mòduls solars a tant el quilo igual que si compréssim mongetes en el mercat? Són realment els mòduls una commodity, o hi ha alguna cosa més per a valorar? Avui dia existeixen multitud de fabricants de mòduls a tot el món que fabriquen tot tipus de mòduls solars de qualitats molt diverses, però sabem realment quan bo és un mòdul solar respecte a un altre? Avui intentarem aportar una mica de llum al misteri dels mòduls solars, i establir alguns pocs criteris més o menys objectius que ens permetin destriar sobre la qualitat d’un mòdul solar determinat en comparació amb un altre.

En realitat existeixen multitud de factors que hauríem de tenir en compte en el moment de comprar mòduls solars, des de la salut financera que pugui tenir el fabricant i conseqüentment la garantia que ens pugui oferir, fins a les referències que puguem tenir del comportament dels mòduls en altres instal·lacions, passant òbviament per la revisió de tot el procés de producció dels mòduls entre altres; no obstant això, quan escometem el procés de compra d’uns mòduls solars,  moltes vegades l’única dada objectiva que ens apareix en la pantalla del nostre ordinador és la fulla de característiques tècniques o data-sheet, per la qual cosa serà especialment rellevant entendre el significat dels paràmetres més significatius que allí es mostren.

Contenidos

Comparativa de panells solars

En la imatge adjunta veiem la fulla de característiques tècniques típica d’un mòdul solar d’un dels principals fabricants mundials; comentarem alguns dels seus principals paràmetres característics.

Módulos solares

Abans de començar a analitzar la fitxa tècnica, convé ressaltar que els paràmetres que en ella apareixen són meres dades característiques que no tenen per què caracteritzar el comportament futur del mòdul solar, resumint… que el paper ho aguanta tot, i si es vol vendre encara més; per això és tan important les garanties que ens pugui oferir cada fabricant i com respon en el cas que apareguin deficiències en el mòdul comprat; en aquest sentit fabricador com BP Solar, REC, YINGLI i uns altres han reaccionat estupendament bé, substituint de forma proactiva gran quantitat de mòduls una vegada s’ha detectat alguna anomalia. Sincerament, crec que aquest és un dels principals factors que hauríem de valorar, ja que per molt bo que sigui el fabricant serà impossible minimitzar al 100% el risc que alguna partida surti defectuosa alguna vegada.

Mòdul monocristal·lí o policristal·lí

En primer lloc, haurem de decidir si comprem un mòdul monocristal·lí o policristal·lí (també existeixen els mòduls de capa prima, però prefereixo obviar-los en aquest article). La diferència bàsica entre els uns i els altres és el tipus de silici utilitzat per a la fabricació de les cèl·lules, en el primer cas s’han utilitzat oblies de silici de gran puresa mentre en el cas de les cèl·lules policristal·lines s’utilitzen oblies formades per molts petits cristalls de silici. La conseqüència lògica és que la diferència entre els uns i els altres és que els primers seran lleugerament més eficients que els segons, alhora que també més cars… aproximadament entre 0,05 €/Wp -0,10 €/Wp de mitjana. I amb tot això amb el qual em quedo? Perquè la veritat i és que a risc de ser massa pragmàtic, la meva opinió personal és que si per a nosaltres l’eficiència no és crítica (comentem aquest paràmetre més endavant), jo em quedaria amb el mòdul més barat. Hi haurà gent que dirà que es comporta millor un monocristal·lí que un policristal·lí en condicions d’altes temperatures per exemple… no ho sé, això el podrem avaluar amb els coeficients de temperatura que també comentarem a continuació.

Repassem ara alguns dels paràmetres característics que es mostren en una fitxa tècnica.

Potència Sortida de panells solars

Per a simplificar aquest concepte, diríem que aquesta és la potència que paguem quan comprem uns mòduls solar, però que mai consumim al 100% … És la potència teòrica de sortida del mòdul solar, el terme que usem habitualment per a referir-nos a la grandària o capacitat del panell; ara bé és una potència que mai (gairebé mai) aconseguim en condicions d’operació normal perquè aquest valor ha estat mesurat en condicions estàndard; això és 1000 W/m² d’irradiació, a 25 °C de temperatura de cèl·lula (aquesta temperatura correspon a una temperatura ambient de -7,5 °C per al mòdul del nostre exemple!!!!) i una distribució espectral d’1,5 AM, condicions que molt rarament es reprodueixen en el nostre dia a dia … A pesar que els diguin estàndard :)… En el nostre exemple prendrem el mòdul de 245 W de potència nominal.

Tolerància mòdul solar

A pesar que quan comprem un mòdul solar el fem sobre la base de la potència nominal en condicions estàndard que ens indiquen, la realitat és que en finalitzar el procés de producció es fa el flaix-report a cada mòdul, alguna cosa així com una foto instantània que mesura les propietats elèctriques reals en condicions estàndard de cada mòdul produït, i és en aquesta fotografia quan s’indica la potència nominal real del mòdul; aquesta pot variar sensiblement respecte a la indicada en la fulla de característiques tècniques, i precisament aquesta variació és la que indica la tolerància (es pot indicar en W o en %). En el nostre cas d’exemple sabem que els mòduls que comprem tindran una potència entre 245 W i 250 W (tolerància 0/+5 W). Aquest és un punt important quan comprem un mòdul solar, ja que si nosaltres comprem 600 mòduls de 245 W amb tolerància -3%/+3%, és possible que malgrat estar pagant  600 vostès x 245 W = 147.000 W = 147 kW, en realitat ens lliurin 147 kW -3% = 142,5 kW… Imaginar-vos doncs que estem comprant els mòduls a 0,60 €/Wp… en aquest cas estaríem pagant 0,60 €/Wp (147.000-142.500) = 2.646 € que en realitat no ens hauran estat lliurats.

Eficiència del mòdul solar

Diem eficiència a la potència que és capaç de produir 1 m² de mòdul solar quan rep una irradiació de 1000 W/m². En el nostre exemple veiem que el mòdul de 245 W té una eficiència del 15%, per tant, entenem que per cada 1000 W/m² d’irradiació que rep  1 m² de mòdul, aquest produirà 150 W de potència. Actualment, tenim la tendència d’exaltar la qualitat dels mòduls de major eficiència, i sovint els mòduls de major eficiència són més cars… però és realment important l’eficiència d’un mòdul? Perquè depèn de cada cas. La conseqüència final del terme eficiència és saber la quantitat de potència que seré capaç d’instal·lar per m², per tant, si no tenim problema d’espai en la nostra coberta o terreny, no tindrà molt de sentit pagar un preu major per uns mòduls solars de major eficiència. En canvi, si tenim una coberta molt limitada, haurem d’anar a buscar mòduls de major eficiència per a aconseguir que ens càpiga la potència projectada.

Paràmetres elèctrics a temperatura d’operació nominal

Fins ara hem analitzat les característiques del mòdul teòriques, això és en condicions estàndard o cosa que és el mateix que difícilment s’aconsegueixen en la «vida real». Per aquest motiu té major rellevància les dades de potència en condicions nominals, ja que està condicions diríem que poden ser més «habituals», 20 °C de temperatura ambient, 800 W/m² d’irradiació, velocitat de l’aire d’1 m/s i una distribució espectral d’AM 1,5.  Observem que en el nostre cas la potència de sortida en condicions nominals baixa fins a 177,9 W (des de 245 W en condicions estàndard!!!). Un bon mòdul hauria de reflectir aquestes dades i si no ho fa hauríem de sospitar …

Característiques Tèrmiques plaques solars

Des del meu punt de vista un dels paràmetres tècnics més significatius per a predir el futur comportament d’un mòdul solar. Dins d’aquest grup valorarem dos paràmetres:

 

  • Temperatura d’operació nominal de la cèl·lula (NOCT): és la temperatura que aconsegueixen les cèl·lules del mòdul en condicions d’operació normals, principalment a 20 °C i irradiància de 800 W/m². Convé saber que la NOCT té una relació directa amb la temperatura que aconsegueixen les cèl·lules a una temperatura ambient determinada, i que com menor és la temperatura del mòdul millor treballarà i més potència lliurarà. Per tant, com menor sigui la NOCT millor.
  • Coeficient de temperatura per a Pmax: ens indica la pèrdua percentual de potència de sortida dels mòduls per cada grau per sobre dels 25 °C que augmenta la temperatura de les cèl·lules del mòdul. Per tant, com menor, molt millor.

A continuació us adjunto una taula perquè puguem analitzar la importància del NOCT i el coeficient de temperatura per a 3 mòduls solars de 245 W de potència de sortida en STC. Totes les dades de partida són reals i els preus també.

MódulosABC
POTENCIA STC245 W 245 W 245 W
POTENCIA NOCT179 W179 W?
PRECIO0,530,590,45
NOCT46º 47,9º 48º
COEFICIENTE PMAX-0,45%/ºC-0,43%/ºC-0,519%/ºC
POTENCIA210 W210 W210 W

Quin mòdul solar hem de triar?​

Personalment jo no tindria molts dubtes…

Eliminaria el mòdul C per no indicar-me la potència en condicions NOCT tenen por d’indicar-la?, i a més el seu NOCT i Coeficient de Temperatura deixen moltíssim a desitjar, fins al punt de donar 203 W de potència a 30 °C i 1000 W/m² en comparació amb A i B que donen 210 W.
Em quedaria amb el mòdul A perquè el seu pitjor Coeficient de Temperatura el compensa el seu millor NOCT, donant tots dos 210 W de sortida a 1000 W/m² i 30 °C. Però ull a la dada… El preu és 0,06 €/Wp més barat… és a dir que la pela és la pela!!!


Com dades complementàries per a acabar de prendre la nostra decisió potser seriosa interessant comprovar que la caixa de connexions del mòdul tingui un grau de protecció IP67 enfront de l’IP65, tots dos índexs asseguren la protecció enfront de l’aigua, però en el cas dels IP67 la protecció va una mica més enllà… suportant fins a inundacions!!!! No ho dic perquè s’han d’ofegar els mòduls, però potser val la pena estar tranquils si els peguem de tant en tant una bona arruixada amb la mànega… I potser també per a zones d’alta muntanya seriosa interessant analitzar la màxima càrrega estàtica per a l’assegurar-nos que podem aguantar càrregues rellevants de neu, en el cas del nostre mòdul d’exemple veiem que aguanta fins a 5.400 Pa, encara que hi ha mòduls que arriben a màxims de 6.000-7.000 Pa.

Avui deixarem aquí aquest extens article sobre els mòduls solars, ajornem per a un altre dia potser el tema més crític per a decidir la compra de mòduls solars: els certificats de qualitat i garanties!!!

Permeteu-me una vegada més que us convidi a compartir les vostres opinions, els quals són els vostres criteris a l’hora de comparar i comprar mòduls solars? Aneu més enllà del preu o valoreu els mòduls com simples commodities?

Preguntes freqüents

A més del preu, hi ha diversos indicadors de qualitat per avaluar un panell solar. Alguns factors importants són:

 • Garantia del fabricant: Verifica la durada i els termes de la garantia que ofereix el fabricant. Una garantia més llarga sol ser indicatiu de més qualitat.
 • Salut financera del fabricant: Investiga sobre la reputació i estabilitat financera del fabricant. Un fabricant estable té més probabilitats de donar suport a la seva garantia en el futur.
 • Referències i testimonis: Cerca opinions d’altres clients i consulta referències sobre l’experiència dels panells solars en altres instal·lacions.
 • Procés de producció: Esbrina detalls sobre el procés de producció del fabricant i si segueix pràctiques de qualitat reconegudes.

L’especificació del voltatge del panell solar generalment s’indica al full de característiques tècniques del producte. Podeu consultar aquesta informació per determinar si el panell solar és de 12 o 24 volts. Assegura’t que la tensió del panell solar sigui compatible amb el sistema on planeges utilitzar-lo.

L’elecció entre panells solars monocristal·lins i policristal·lins depèn de les teves necessitats i preferències. Alguns punts a considerar són:

 • Eficiència: Els panells monocristal·lins tendeixen a ser lleugerament més eficients que els policristal·lins, la qual cosa significa que poden generar més electricitat per unitat d’àrea.
 • Cost: Els panells policristal·lins són generalment més econòmics que els monocristal·lins.
 • Espai disponible: Si tens espai limitat per a la instal·lació de panells solars, els monocristal·lins més eficients podrien ser una millor opció.
 • Condicions climàtiques: En alguns casos, els panells monocristal·lins poden tenir un millor rendiment en condicions d’altes temperatures.

No, el preu no és lúnic factor a considerar en comprar panells solars. Si bé és important tenir en compte el cost, també heu d’avaluar la qualitat, la reputació del fabricant, les garanties ofertes, les referències d’altres usuaris i altres aspectes tècnics com l’eficiència i els paràmetres elèctrics del panell.

Els panells solars no són simplement una mercaderia, sinó una inversió a llarg termini, per la qual cosa és fonamental tenir en compte múltiples criteris abans de fer la compra.

Valora este post
Frederic Andreu
Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto.

Frederic Andreu
Quant a Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto. Mostra totes les entrades de Frederic Andreu

9 pensaments sobre “Com comparar mòduls solars
 1. Jose María ha dit:

  Buenas tardes Frederic, permiteme simplemente un comentario sobre tu análisis a la hora de elegir un módulo u otro, pues como explicas, son importantes los datos que exponen cada uno de los fabricantes a cerca de sus módulos, y las garantías que te puedan ofrecer cada uno de ellos también, pero una vez comprado, veo difícil de devolverlos si vemos que las potencias, tolerancias y demás datos que nos dan no son los que inicialmente nos daban. Por eso, creo importante irse a aquellos fabricantes que se gastan el dinero en ensayar sus módulos en laboratorios de reconocido prestigio, certificando los rendimientos y demás características que exponen, de otra forma, nos creemos algo que dice el que vende, y después, pasa lo que pasa, entra agua, no dan la potencia, se deterioran antes de tiempo….
  Es verdad que todos tendemos a lo más barato, pero creerse a pies puntillas datos de alguien que no es objetivo, y comprarles los módulos, tiene un factor de riesgo que debemos asumir.

  Un saludo.

  1. Frederic Andreu ha dit:

   Hola José maria,

   coincido contigo en lo que comentas aunque al final por mucho certificado que tengas firmado por un laboratorio x, no deja de ser algo escrito sobre un papel.

   Cone esto quiero decir que estoy muy de acuerdo contigo, pero insisto que personalmente a mi lo que me da más garantia es comprar a empresas que ya han acreditado que en caso de deficiencia responden a la primera… creo que esto es lo que debemos valorar de un fabricante, más que conseguir un 2% más o menos de producción del módulo que después quedará diluido con las pérdidas del resto de la instalación.

   Pero insisto rn que entiendo lo que comentas y lo comparto.

   Gracias por participar!!

   Saludos

 2. Vico Export Solar Energy ha dit:

  Enhorabuena por el artículo, los usuarios tienen que saber que la elección de un panel solar es muy importante ya que este debe de estar instalado al menos 25 años en sus instalaciones e intentar ahorar unos pocos euros a la hora de la compra en un panel inferior a la larga no compensa. Creo que es muy importante tambien las garantías que nos ofrecen los fabricantes y la solvencia de estos para hacer frente a reclamaciones.
  Esperamos tu articulo sobre ello.
  un saludo
  Juan

 3. Samuel ha dit:

  Muy bueno y recomendable de leer para los clientes que pagan por una instalación y los técnicos que las diseñan. Enhorabuena.

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Gracias por seguirnos Samuel

 4. josep sans ha dit:

  Muy bueno tu artículo Frederic. Lo voy a utilizar como material docente para mis alumnos del curso ‘Instalaciones Solares Fotovoltaicas’. Me interesa especialmente porque material teórico en forma de textos y artículos nos sobra, pero tu artículo toca con los pies en el suelo y lo considero práctico y actual.
  Gracias

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Josep;

   gracias por seguirnos y confiar en nuestro artículo.

   EStamos en contacto!!

   Saludos.

 5. Borja ha dit:

  Muy buen análisis.
  Absolutamente de acuerdo en todo.

  Una pregunta, ¿Cómo relacionas la temperatura de la célula con la temperatura ambiente? Hay varios criterios…

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Borja;

   muy buena pregunta… dudé hasta el último momento de indicar cómo hacerlo, pero no quise pecar de excesivamente técnico. La verdad es que existe una buena aproximación publicada por Miguel Alonso Abella en su libro Sistemas Fotovoltaicos publicado por Era Solar, donde se plantea la siguiente ecuación lineal:

   Tcélula = Tambiente + Irradiancia x ((NOCT-20)/800)

   En todo caso esto es una función empírica, a la que se llega por experimentación y regresión de los datos obtenidos.

   Saludos!!

Els comentaris estan tancats.