Injecció 0. El nou credo de l’autoconsum solar?

Sense cap dubte, al llarg d’aquests últims temps, i com a conseqüència de la situació d’incertesa i desemparament regulador al qual s’està enfrontant el sector d’autoconsum solar, els sistemes d’injecció 0 s’han convertit, de la nit al dia, en la gran esperança a la qual agarrar les ànsies de supervivència del nostre injuriat sector, i, per consegüent, en el nou credo de l’autoconsum solar… fins al punt que, res més lluny de la realitat, semblem haver sucumbit al dogma que sense sistema d’injecció 0, no existeix l’autoconsum solar.

Però és certa tal asseveració?, què és la injecció 0?, perquè serveix?, té sentit? I sobretot és eficient?

En l’article d’aquesta setmana tractarem d’abordar totes aquestes qüestions, alhora que plantejarem una espinosa pregunta que resoldrem en les pròximes setmanes…… són eficients energèticament els sistemes d’injecció 0? O dit d’una altra manera… És possible evitar l’enviament d’excedents fotovoltaics a la xarxa, alhora que maximitzar el rendiment i l’eficiència del sistema d’autoconsum solar?

Inyección 0 SolarTradex

Comencem doncs a resoldre totes aquestes qüestions que envolten als sistemes d’injecció 0:

Què és un sistema d’injecció 0?

Els sistemes d’injecció 0, són dispositius que mesuren en temps real la producció solar i el consum elèctric real d’una instal·lació, de manera que en el moment en què la producció solar supera al consum, es disminueix de manera automàtica la producció solar per a evitar la generació de kWh excedentaris que serien enviats a la xarxa elèctrica.

La majoria dels sistemes d’injecció 0, el que fan és actuar sobre l’inversor de xarxa,  de manera que es modifica el punt de treball d’aquest, amb l’objectiu de reduir la producció solar a la sortida de l’inversor.

Recordeu que un inversor de xarxa, és l’equip encarregat de convertir el corrent continu generat pels mòduls solars, a corrent altern que pugui ser consumida en els punts de consum de la meva instal·lació.

Quin és l’objectiu dels sistemes d’injecció zero?

Principalment, els sistemes d’injecció 0 neixen amb l’objectiu de facilitar la legalització de les plantes d’autoconsum solar al marge del RD1699/2011.

Es pretén d’aquesta manera, estalviar el llarg tràmit i costos associats a la legalització sobre la base d’aquest reial decret, al no haver de dependre dels permisos, i a vegades fins i tot dels capritxos que les empreses elèctriques imposen per a la posada en servei d’una instal·lació d’autoconsum solar; en particular d’aquesta manera estalviem la sol·licitud de punt de connexió i la instal·lació d’un comptador bidireccional que mesuri l’energia excedentària.

Addicionalment, també s’estalvia la formalització d’un contracte de venda d’energia excedentària, la qual cosa pot suposar un enfarfec considerable principalment per a autoconsumidors domèstics que d’una altra manera es veuen obligats a donar d’alta com a empresa o autònom per a portar la comptabilitat fiscal de la seva instal·lació domèstica d’autoconsum solar…

Vàries han estat les Comunitats Autònomes, que fins avui, a través de les seves corresponents Conselleries d’Indústria han aprovat procediments abreujats de legalització de les instal·lacions d’autoconsum solar sobre la base del RD842/2002 o més conegut com a Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

Aquests procediments reconeixen una quarta tipologia d’instal·lacions sobre la base de la classificació actual del REBT ITC-BT-40: les instal·lacions interconnectades (treballen en paral·lel la instal·lació solar i la xarxa elèctrica) amb abocament 0 d’excedents.

Per a legalitzar aquest nou tipus d’instal·lacions tan sols és necessari en la majoria dels casos presentar un certificat del fabricador i/o enginyer responsable del projecte segons la instal·lació solar és d’abocament 0… Fins i tot en alguns casos s’accepta un escrit de la propietat assegurant que la instal·lació solar és d’abocament 0.

Motius per a instal·lar un sistema d’injecció 0

Òbviament, quan un sistema d’injecció 0 funciona correctament, fa que sigui pràcticament impossible detectar la instal·lació d’autoconsum solar… ergo si un no vol legalitzar la seva instal·lació d’autoconsum solar, la millor manera que no li enxampin és instal·lant un sistema d’injecció 0 que evita l’enviament de kWh a la xarxa elèctrica.

Quin és el procediment administratiu per a legalitzar una instal·lació d’injecció 0?

En totes aquelles comunitats autònomes en les quals s’accepta i/o reconeix la legalització d’instal·lacions solars sense abocament a la xarxa (injecció 0), el procediment de tramitació és el que detalla a continuació i que s’empara a la ITC-BT-40 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió:

 1. Realització de la instal·lació.
 2. Presentació del certificat   d’instal·lació elèctrica + projecte tècnic / memòria tècnica amb justificació d’injecció 0 a un Organisme de Control (OCA).
 3. Verificació per part de l’Organisme de Control
 4. Comunicació de la posada en marxa a la companyia elèctrica mitjançant presentació d’un projecte/memòria tècnica a l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica d’aquelles parts que afectin les condicions d’acoblament i seguretat del subministrament elèctric (article 9 REBT ITC-BT-40).  IMPORTANT: només comunicació, no estem demanant permís.

Quines comunitats autònomes permeten la legalització d’instal·lacions amb injecció 0 a l’empara del REBT?

En l’actualitat són diverses les C.C.A.A. que han aprovat procediments administratius que reconeixent aquest tipus d’instal·lacions.  En aquest sentit, mentre La Rioja i Aragó han aprovat instruccions tècniques específiques, altres comunitats com Catalunya, Navarra, País Basc i Madrid han publicat notes informatives en les quals confirmen que accepten la tramitació d’aquesta mena d’instal·lacions a l’empara del REBT ITC-BT 40 sempre que garanteixin la no injecció d’excedents a la xarxa elèctrica.

Per què hi ha gent que no vol legalitzar la seva instal·lació d’autoconsum solar?

Molt simple, és la conseqüència lògica de la forassenyada proposta de peatge de suport que va presentar el nostre benvolgut ministre d’Indústria, Energia i Turisme el juliol de 2013, i segons la qual, i en cas d’aprovació (EL PEATGE DE SUPORT AVUI NO EXISTEIX!!!… i continuo insistint que no crec que s’acabi aprovant) s’haurà de pagar un peatge per cada kWh solar generat i autoconsumit directament en la meva pròpia instal·lació sense que trepitgi en cap moment la xarxa de distribució elèctrica.

Aquest peatge suposaria un minvament d’estalvi induït per la meva instal·lació solar d’entre el 50% per a instal·lacions domèstiques al 20% per a instal·lacions de consumidors industrials connectats a la xarxa de mitjana tensió elèctrica.

Lògicament, la gent no està disposada a pagar aquests peatges, i per aquest motiu la majoria d’instal·lacions domèstiques avui dia no s’estan legalitzant, per si de cas s’acabés aprovant tan controvertit peatge; insisteixo que malgrat el que reiteradament està afirmant el Sr. Soria, el meu convenciment és que aquest peatge no acabarà aprovant.

Quin cost té un sistema d’injecció 0?

Actualment, són molts els fabricants que proposen sistemes d’injecció 0, alguns fins i tot amb certificats independents d’injecció 0 com pot ser el cas de l’arxiconegut CDP de Circutor, pioner en el sector a presentar aquest tipus de solucions.

Altres fabricants que presenten aquest tipus de solucions i que ja tenen instal·lacions legalitzades en base el REBT, al marge de l’esmentat Circutor, són Green Power Monitor, Solar-Log o Webdom entre altres.

En tot cas, i per a la majoria dels fabricants, el preu de la solució completa (equip d’injecció 0, analitzadors de xarxa i pinces amperimètriques) acostuma a oscil·lar entre els 700 € +IVA i els 1.200 €+ IVA.

Valora este post
1675378511192
Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto.

Frederic Andreu
Quant a Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto. Mostra totes les entrades de Frederic Andreu

20 pensaments sobre “Injecció 0. El nou credo de l’autoconsum solar?
 1. Joser ha dit:

  La acumulación de los kw es evidentemente la mejor opción. Es como ordeñar una vaca y tirar una parte de la leche, mejor hacer queso.
  Todas las instalaciones actuales tienen diferenciadas las líneas interiores de la vivienda. Con lo que se podría instalar una batería/s que alimentara exclusivamente las líneas de iluminación, dejando esa línea aislada del resto de la instalación no habría posibilidad de verter hacia la red. No debe ser complicado de aislar la línea desde el cuadro eléctrico y conectarla a las baterías, si la iluminación es de bajo consumo no serían necesarias unas baterías muy potentes. El resto si lo hay para agua caliente.

 2. koen weijand ha dit:

  hola frederic,
  tengo experiencia con el solar-log para inj-0. el solar-log mide el corriente de consumo, y controla el inversor por no mas corriente que el consumo. el problema es que el solarlog no tiene informacion de fase del voltage, por eso mide mas corriente con motores,AC y bombas. despues el corriente del inversor se adapte demasia alto, con injeccion como resultante.
  ha designado un circuito barato con DSP que mide el corriente de consumo y el corriente del inversor (PF=1), , y el DSP calcule el corriente correcto para alimentar el solar-log.
  el otro option es ajustar el sensibilidad del CT para solo compensar parcialmente el consumo. se puede facilmente perder 25% para PF de 0.8 o peor.

 3. melchor ha dit:

  Debemos aprovechar toda la energía que sea capaz de generar la instalación fotovoltaica y en caso de no poder autoconsumirla debería ser almacenada en baterias o termicamente. Totalmente de acuerdo con andreu

 4. Ricard ha dit:

  Sobre los nuevos contadores digitales de particulares, ¿es necesario un sistema de inyección 0 si lo que generar en solar es menor que el consumo en todo momento ?

 5. Recisol colectores solares ha dit:

  Socialmente y económicamente lo de inyección 0 no tiene ningún sentido. El tener que tirar Kwh limpios para que no los pueda aprovechar otra persona es vergonzoso y es lo que esta haciendo el estado que teóricamente debería gobernar para el bien colectivo.

  Todas esas patrañas de seguridad de la red por unos cuantos Kwh. que seguramente no van a salir de la zona no creo que sean tan perjudiciales como los residuos radiactivos o las t de co2 que se vierten con otros sistemas. No habría mejor regalo de papa noel que cada uno pudiera poner en su casa los paneles que pudiera y que existiera un balance neto anual de Kwh. entregado por Kwh. consumido, sin hablar de ningún precio. Seguro que ya nos apañaríamos para consumir la energía que entregamos con bombas de calor o lo que sea utilizando menos alternativas como el gas para calentar la casa. En el sector energético es donde mejor se ve quien manda en un país. POLÍTICOS=MARIONETAS

  De las dos propuestas yo me quedo con la tuya Frederic, prefiero tener una resistencia dentro del acumulador para aprovechar el excedente de los paneles. En mi caso no haría mucho porque tengo bastantes paneles solares térmicos. Esto lo veo solo un parche y para calentar agua es mucho menos interesante que la solar térmica.

  saludos y felices fiestas a todos

  Javier Sánchez
  http://www.recisol.com

 6. RAÚL BREZO ha dit:

  Enhorabuena una vez más por el artículo, Frederic y gracias por el esfuerzo que haces por divulgar las posibilidades de negocio en el sector fotovoltaico, por escasas que sean.
  Como ya han dicho otros compañeros, yo tampoco creo que la “Inyección Cero” sea el nuevo credo del Autoconsumo, simplemente es la “via de escape” que fabricantes e instaladores hemos tenido que buscarnos, en vez de tomar la decisión de cerrar nuestras empresas y dedicarnos a otra cosa. Pero no cabe duda de que lo que realmente necesitamos en este País es que de una vez se aprueben ya normativas similares a las que están “disfrutando” en relación con el Autoconsumo el resto de Países del Mundo, no digo ya de Europa (sin ir más lejos, nuestro vecino Portugal ha aprobado su nueva Regulación recientemente).
  Volviendo al tema principal del Artículo, que son los equipos para controlar la potencia de salida de los inversores garantizando la Inyección Cero, nosotros estamos utilizando desde hace más de un año el equipo ITR 2.0 que distribuye AS SOLAR Ibérica.
  De todos los que hay en el mercado, es con diferencia el más completo, versátil, y el que más opciones de comunicación (RS-485, ModBus, Ethernet), transmisión de datos, etc. tiene.
  Por supuesto, dispone de un Certificado de No Inyección emitido por el Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y León.
  En cuanto a su precio, es también muy inferior a los que comentas en el artículo.
  El equipo incorpora un analizador de redes interno, por lo que únicamente se necesitan los toroidales externos como accesorio.
  Incorpora una SD con capacidad de almacenamiento de datos prácticamente ilimitada, y servidor WEB para la configuración y monitorización del equipo.
  Otra de las ventajas, es que no necesitas conexión a internet en la instalación para poder monitorizar la planta. El equipo tiene un puerto USB en el que puedes pinchar un modem 3G y con una tarjeta de datos (por ejemplo SIMYO) tienes monitorizada la instalación, con unos gráficos excelentes, envío de alarmas, etc. por menos de 1€ al mes.
  Por si fuera poco, es el único equipo del mercado que en vez de abrir o cerrar contactos para arrancar cargas de lastre cuando está sobrando energía como hacen el resto (control TODO ó NADA), es capaz de derivar a una resistencia de un termo eléctrico, por ejemplo, únicamente la energía que está sobrando en cada momento.
  En fin, que en respuesta a una de las preguntas del artículo, sobre si ¿es eficiente un sistema de Inyección Cero?, yo creo que con un equipo como este se puede aumentar considerablemente la eficiencia, a la espera de que no tengamos que usar ni este, ni ningún otro, que desde luego es lo que necesitamos.
  Un saludo!

  1. Elias ha dit:

   Esto parece aprovechar un espació de discusión para hacer propaganda no?

 7. hanson ha dit:

  Tal vez sería más sencillo derivar el exceso de producción hacia una batería auxiliar pequeña.

 8. hanson ha dit:

  En mi opinión la decisión más lógica a tomar es la llevar al gobierno a partidos que estén dispuestos a promover el autoconsumo con balance neto sin restricciones. O como mínimo no votar a aquellos que proponen lo contrario. Y hay que hacer el máximo ruido sobre ello. El resto es marear la perdiz.

 9. Marc Carbó ha dit:

  Balance neto ya! en Holanda los contadores analògicos no incorporan antirretorno y descuentan del consumo los excendetes enviados a red. Los nuevos contadores digitales permiten discriminar el sentido de la corriente. Porque no? Cambio de govierno ya! puertas giratorias fuera! y adelante con el balanceo, que se aproveche todo lo generado con tecnologia renovable por el bién de la economia y el aire limpio del pais. Una instalación renovable es buena para su propietario por los motivos que ya conocemos y para el resto del planeta (es un bien común) ya que reduce emisiones que nos afectan a todos por igual. Esto último debe pesar más que la justificación del “peage de respaldo” en los governantes que se deban a su pueblo

  1. Zocima ha dit:

   Totalmente deacuerdo pero no te preocupes el actual gobierno se va a dar una buena en las proximas elecciones por este y otros motivos, el problema esque no veo ninguna alternativa cuerda en cuanto hablan del deficit de tarifa todos los terrulianos se callan, encima petroleo barato… Pena de pais

 10. Doramas Rguez Alonso ha dit:

  Hola buenas tardes compañeros, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de Frederic, ya que tengo dos instalaciones de Inyección 0 con equipos de Nedap ( Powerrouter de 3kw ) una sin baterias y otra con baterias. Lo tengo monitorizado y la mejor y más eficiente opción es : Inyección 0 con Baterias . Ni papeles ni trámites. El caso sin baterias sólo puedo aumentar la eficiencia desplazando los consumos a las horas de sol. Lo que requiere conciencia, tiempo y disponibilidad y no todos están por la labor.

  Un saludo

 11. afegir ha dit:

  Estimado Frederic, de veras te compadezco, veo que cada vez están enredando más la madeja, te lo están poniendo más difícil y lo malo es que la madeja sale cada vez más cara puesto que no paran de sacar cosas que incrementan el coste de la instalación solar. Me encantaría ser partícipe y usuario de la utopía en la que se está convirtiendo la energía solar para los particulares, claro que yo, con mis 70 años, cualquier plazo de amortización me parece excesivo. El Wattson sigue funcionando estupendamente. Cordiales saludos. Ramón

 12. Agustín ha dit:

  Apuesto por el almacenamiento de la energía sobrante, bien a baterías, resistencia para calentar agua, etc., al menos, se aprovecha. Me parece un contrasentido un sobrecoste de la instalación para, además, “quemar” excedentes… aunque lo que hace falta en realidad es que se imponga la cordura de una vez en este país y aprovechemos al máximo ese “oro amarillo” que se nos aparece todas las mañanas y que lo dejamos pasar sin sacarle partido. Sería una solución a muchos de los males que tenemos.

 13. javier Sanz sanz ha dit:

  El sistema de AUTOCONSUMO sin inyección a red de Aros Solar cuesta la mitad que los que indicas en tu artículo.

  Por ejemplo lo han instalado en el iKEA (100 kw)de alfafar, la cual hemos legalizado al igual que el centro comercial de Sagunto o el hospital de Gandia,en mercavalladolid,Seur Ávila,…

  Además tiene un certificado de un laboratorio que acredita que junto con sus inversores no inyectan a la red,el resto es auto certificado…

  Con los precios que indicas cada vez se ha más difícil vender una instalación a un cliente además muchos sistemas de los que indicas necesitan conexión a internet …cosa que muchas veces no es posible o instalar un contactor extra ya que no controlan el inversor como deben.

  Este sistema también lo tiene ingeteam,prefiero comprárselo al fabricante de inversores creo que la regulación será mucho más efectiva…

 14. alex ha dit:

  Bones Frederic molt bon article,

  La inyección cero la encuentro una buena solución, para casos puntuales donde nuestro consumo sea inferior a la producción. Se tiene que seguir dimensionando el campo FV para suplir el consumo minimo constante.

  Veo una buena solución unido a este sistema de inyección cero un control de cargas, poder controlar cargas, conectar y desconectar consumos. También veo buena solución un sistema FV combinado con un sistema de climatización con deposito de inercia.

  El caso de incluir baterías, actualmente el mercado esta limitado a potencias FV elevadas, en el caso de pequeñas potencias necesitamos incluir un regulador de carga.

  En el caso de incluir baterías, que autonomía crees que es la correcta, la suficiente para suplir los consumos nocturnos? En mi opinión la dimensionaría para un día, que pudiera acumular la energía excedente y consumir-la horas más tarde. Unos acumuladores muy grandes no tendrían sentido.

  Saludos

  1. Romà Roset ha dit:

   Grande Alex!!!

   Muy interesant el tema de la gestión de cargas y más aún ahora cuando tenemos un termino de potencia tant elevado. Sistema de gestión de cargas tendria doble utilidad, tanto para poner en funcionamiento equipos en momentos de máxima producción FV, como para parar equipos cuando no tenemos producción FV y tenemos un potencia contratada muy ajustada o pequeña.

   GESTIÓN DE CARGAS = AHORRO DIRECTO.

   Gracias

Els comentaris estan tancats.