PPA

És el PPA la clau de la transició energètica?

Aquest passat dijous vaig assistir amb gran expectació a la jornada que APPA  va organitzar a Barcelona sota el nom de CONTRACTES PPA: CONNECTANT PRODUCTORS I CONSUMIDORS. És just reconèixer que la jornada va ser un èxit rotund d’assistència, no en va els PPA’s s’han erigit des de ja fa anys, com un fenomen d’èxit mundial que ara arriba a Espanya com la pedra filosofal de les energies renovables que ha de permetre al nostre país reverdir antigues èpoques de vi i roses en les quals lideràvem amb universal admiració el desenvolupament i expansió de les energies renovables.
PPA
No obstant això, jo em pregunto… Però de debò la transició energètica a la qual aspirem passa inequívocament pels PPAs? No, no i mil vegades no; el PPA encara sent enaltit per molts actors del sector i reconeixent-li alguns aspectes positius, no ens acosta a la democratització de l’energia que perseguim, i és que el PPA que persegueixen la majoria de desenvolupadors i bancs, per despectiu que sembli, no deixa de ser viure del pelotazo per a cobrir l’esquena a l’oligopoli elèctric i seguir amb un model energètic centralitzat de grans parcs de generació, que encara que renovables i no contaminants, continuaran sent aliens al canvi de model energètic que demanda una gran majoria de la societat. Permeteu-me doncs que comparteixi amb vosaltres la meva «visió» referent al fenomen PPA, no sense risc, això sí, de ser reprès per part d’algun dels principals stakeholders del sector de les energies renovables a Espanya… Inconvenients de l’ofici.

Què és el PPA d’energia?

Les sigles PPA es corresponen a l’acrònim anglès Power Purchase Agreement, o cosa que és el mateix un Acord de Compra d’Energia entre un productor independent i una contrapart compradora d’electricitat. Aquests signen un contracte a mitjà-llarg termini, típicament de 10-12 anys de durada, pel qual tots dos acorden el lliurament d’una quantitat determinada d’energia a un preu fixat ex-ante (que no té per què ser un preu fix). A Espanya, aquest contracte, encara havent de ser comunicat a l’Operador del Mercat Elèctric, funciona de manera independent a ell, per la qual cosa la quantitat d’energia objecte del contracte en qüestió quedarà fora de la cassació del mercat diari o «pool». Aquest fenomen àmpliament estès en diversos països del continent americà i Austràlia, es mostra a Espanya com El Daurat per a tots aquells desenvolupadors de grans projectes d’energia solar fotovoltaica i energia eòlica, que àvids de finançament per als seus projectes, busquen en el PPA un mecanisme que els garanteixi els ingressos necessaris en el mitjà-llarg termini per a convèncer a la banca tradicional o a fons d’inversió a prestar els diners necessaris per al desenvolupament dels seus mega-projectes de generació renovable. I és que d’una altra manera i a causa de la volatilitat del mercat espot de l’electricitat a Espanya que impossibilita un horitzó estable de preus de l’electricitat en el mitjà-llarg termini, es fa pràcticament impossible trobar finançament per a aquests grans projectes necessitats d’un gran esforç inversor. Així doncs, que la jornada organitzada per APPA fos un èxit de convocatòria no hagués de sorprendre’ns; Espanya, com a resultat de les 3 subhastes de capacitat renovable organitzades pel Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital al llarg d’aquest últim any i mig, té més de 8 GW de projectes eòlics i solars pendents d’execució, projectes que òbviament tenen una gran necessitat de finançament, però que no destaquen precisament per ser el que comunament entenem com a generació distribuïda; per tant, i com és fàcil d’endevinar, a l’esdeveniment van assistir tot l’elenc d’actors interessats en el finançament de grans projectes solars i/o eòlics; promotors, desenvolupadors, instal·ladors i finançadors … En definitiva que la jornada es va assemblar més aviat a un conclau de solters a la recerca de parella on elles, per desgràcia dels primers, no van fer acte de presència; i és que si alguna cosa em va quedar clar al llarg de la jornada és que l’interès pels PPA’s està majoritàriament en el costat venedor, i ja se sap… l’amor no és amor si no existeix contrapart que correspongui a l’interès d’un (fins i tot encara que un pugui presumir de grandària…).

A qui li interessa el PPA?

Tal com ja hem comentat, el PPA és un mecanisme que pot ser molt útil per a finançar grans projectes d’energies renovables, i la clau serà entendre qui pot ser la contrapart interessada o els quals són les motivacions que pot tenir una empresa per a comprar l’electricitat generada pel productor independent. Certament, als Estats Units i en diferents països de Sud-amèrica i Centreamèrica, el fenomen PPA ha estat un model d’èxit, d’un costat les «utilities» en molts casos s’han vist obligades a tancar contractes de compra d’electricitat renovable per a donar compliment a la Renewable Energy Standard, normativa que les obliga en funció de l’estat, a tenir un percentatge entre el 10% i el 30% de generació renovable, i, d’altra banda, «corporates», liderades principalment per les grans empreses tecnològiques de Silicon Valley que han d’alimentar els seus milers de servidors que alberguen els seus centres de dades, han tancat grans contractes PPA per a donar compliment a les seves polítiques mediambientals i de RSC.
PPA
I per si no fos suficient, un altre argument de majúscul pes està actuant d’autèntic catalitzador del fenomen PPA, i és que en paraules de Fatih Birol, director de l’Agència Internacional de l’Energia, durant la presentació de l’informe Renewables 2017: «The era of expensive renewables is over»,  sobren traduccions… No obstant això, i a pesar que sembla que el vent ens bufa a favor, cal preguntar-se, és extrapolable el fenomen PPA a Espanya?

Tipologies de PPA

El primer que haurem d’entendre quan parlem de PPA és que existeixen dues tipologies de projectes en funció d’on aboquen l’energia generada:
 1. PPA Offsite: Projectes que aboquen la totalitat de la seva energia a la xarxa de distribució elèctrica.
 2. PPA Onsite: Projectes que aboquen la totalitat de la seva energia a la xarxa interior d’un autoconsumidor, això és Autoconsum.

PPA OFF-SITE

En aquesta tipologia de projectes, l’energia generada i venuda serà sempre valorada a preu de mercat majorista, la qual cosa significa que si una empresa està interessada a comprar aquesta energia, haurà de pagar els peatges de transport i distribució per a transportar l’electricitat generada al seu punt de consum. I a tot això, el productor també haurà de sumar als seus costos el 7% d’impost de generació per l’energia abocada a la xarxa.

PPA ON-SITE

En aquesta tipologia de projectes, el tema millora substancialment, ja que l’energia generada en ser injectada en la xarxa interior del consumidor, serà valorada a preu de mercat minorista, i per tant el comprador s’estalviarà els peatges de transport i distribució, el generador s’estalviarà l’impost de generació i tan sols s’haurà d’aplicar l’«impost al sol» per l’energia generada i consumida pel comprador; càrrec que, d’altra banda, avui dia no s’està aplicant i que en cas d’aplicar algun dia té un impacte financer poc significatiu. D’aquesta manera, tots convergiríem en què de tancar un PPA amb algun client, el lògic és apostar per la modalitat d’autoconsum tipus 2 (on generador i consumidor no tenen per què ser el mateix titular), ja que d’aquesta manera l’estalvi final per al consumidor és pràcticament el doble. Però resulta que aquesta modalitat de PPA té un problema i és que els projectes que es poden realitzar sota aquest esquema on-site, a priori no tenen la grandària suficient per a ser atractius per a la gran banca i fons d’inversió per als quals el seu interés en les energies renovables és únicament crematístic.

Qui és el principal client objectiu per a comprar tots aquests PPA a Espanya?

D’un costat podríem pensar en les empreses espanyoles, a manera i semblança de les corporates americanes, encara que sembla que aquí els plantejaments són claríssimament diferents que a l’altre costat de l’Atlàntic. Als Estats Units uns dels drivers principals per a aquest tipus d’empreses són les seves polítiques mediambientals i de responsabilitat social corporativa; a Espanya i malgrat el que ens agrada creure, la realitat és molt diferent; per desgràcia manquem d’empreses amb la mentalitat de Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc. compromeses a cobrir un 100% del seu consum amb electricitat provinent de fonts renovable; a Espanya a penes Bankia, CaixaBank i algunes empreses estrangeres amb seu productiva a Espanya apareixen en el llistat de les 100 empreses compromeses amb el 100% renovable. Port el tant, vist que el factor RSC no pes prou, la principal motivació que pot portar a les empreses espanyoles intensives en consum elèctric a signar un PPA serà el preu. I aquí tenim un greu problema, i és que l’incentiu que aquestes tenen per a comprometre un preu de compra de l’electricitat en el mitjà-llarg termini és molt baix, per què? Doncs perquè encara que sembla sorprenent, per a una empresa el seu principal incentiu no és comprar l’energia tan barata com sigui possible, sinó comprar-la més barata que la competència, i heus aquí el quid de la qüestió. És molt complicat trobar a cap empresa que et signi un contracte d’electricitat a 10-12 anys per molt competitiu que sigui el preu avui dia, ja que si dins de 7 anys la meva competència aconsegueix aprovisionar més barata que jo, m’hauré quedat fora de mercat. I com a més el preu és factor determinant, per a aquestes empreses, excepte casos excepcionals, no trobaran atractiu per a signar un gran PPA off-site a través del qual es podran aprovisionar d’una gran quantitat d’energia, però per la qual continuaran pagant els peatges de transport i distribució; que no oblidem suposen al voltant del 40% de la factura elèctrica. I, per tant, l’únic camí serà apostar per PPA’s on-site vinculats a projectes de menor grandària, típicament projectes d’autoconsum tipus 2 d’entre 100 kW i 1 MW instal·lats en la mateixa coberta del consumidor, connectats a la seva xarxa interior i que permetran al comprador estalviar en el cost total de compra de l’electricitat, incloent-hi els peatges de transport i distribució i fins i tot una part significativa del terme de potència. Però desgraciadament aquests projectes tan atractius des del punt de vista del comprador deixen de ser-ho per als bancs i grans fons d’inversió que avui dia semblen poc convençuts a tornar a esquemes de finançament tipus Project Finance per a grandàries de projectes poc rellevants (per a ells… jo em dono amb un cant en les dents amb un projecte d’aquesta grandària). Per tant, vist que les opcions de signar un PPA amb una empresa avui dia són molt baixes (em consta que algun PPA s’ha tancat o està en vies de tancament), l’única opció viable per als desenvolupadors de grans projectes és posar el punt de mira en la utilities tradicionals; i és que sense cap dubte aquestes grans elèctriques veuen en el PPA off-site un producte perfecte per a cobrir el risc de la part de comercialització d’electricitat que no tenen coberta per les seves pròpies plantes de generació. Així Javier Alonso, director de Trading d’Endesa, es va deixar seduir durant la seva ponència en la Jornada d’APPA, explicant que anualment comercialitzen al voltant de 100 TWh d’electricitat dels quals «tan sols» tenen coberts el 50% per les seves pròpies centrals de generació, per la qual cosa per a Endesa signar un PPA a un preu competitiu és la millor manera de deixar d’estar exposada a la volatilitat del pool pels  50 TWh no coberts per generació pròpia. I així doncs, sota aquest esquema, els PPA’s, les subhastes de capacitat renovable del Govern, i tot el sector renovable s’alineen al servei de l’oligopoli elèctric i manté inamovible el caduc model energètic centralitzat de tota la vida, que encara que renovable seguirà al servei de les empreses de sempre.

I la transició energètica, la generació distribuïda i la democratització de l’energia? Les hem oblidat?

Perquè precisament és aquest el motiu pel qual no crec en els PPA’s de gran grandària, ni en les grans subhastes de capacitat renovable promogudes pel Govern d’Espanya, com a palanca de canvi cap a la transició energètica de la qual sempre estem parlant. La meva personal visió és que aquesta transició energètica passa per centrar tots els nostres esforços a compatibilitzar el compliment dels objectius de generació renovable a nivell de país, amb un canvi efectiu de model que permeti l’apoderament energètic de la ciutadania i les empreses espanyoles, i això crec sincerament que no és compatible amb fomentar aquest tipus de PPA’s vinculats a projectes de 20 MW, 50 MW o 250 MW que al final només serveixen per a lucrar a uns pocs, mantenir l’statu quo de l’oligopoli elèctric,  i que una vegada aconseguit l’objectiu de renovables, restaran interès per continuar apostant per la generació distribuïda i l’autoconsum  en particular. Com ho veus? M’encantarà conéixer la vostra opinió i debatre sobre un tema tan controvertit com aquest. Salutacions a tots.

Tipologies de PPA

El primer que haurem d’entendre quan parlem de PPA és que existeixen dues tipologies de projectes en funció d’on aboquen l’energia generada:
 1. PPA Offsite: Projectes que aboquen la totalitat de la seva energia a la xarxa de distribució elèctrica.
 2. PPA Onsite: Projectes que aboquen la totalitat de la seva energia a la xarxa interior d’un autoconsumidor, això és Autoconsum.

PPA OFF-SITE

En aquesta tipologia de projectes, l’energia generada i venuda serà sempre valorada a preu de mercat majorista, la qual cosa significa que si una empresa està interessada a comprar aquesta  energia, haurà de pagar els peatges de transport i distribució per a transportar l’electricitat generada al seu punt de consum. I a tot això, el productor també haurà de sumar als seus costos el 7% d’impost de generació per l’energia abocada a la xarxa.

PPA ON-SITE

En aquesta tipologia de projectes, el tema millora substancialment, ja que l’energia generada en ser injectada en la xarxa interior del consumidor, serà valorada a preu de mercat minorista, i per tant  el comprador s’estalviarà els peatges de transport i distribució, el generador s’estalviarà l’impost de generació i tan sols s’haurà d’aplicar l’«impost al sol» per l’energia generada i consumida pel comprador; càrrec que d’altra banda avui dia no s’està aplicant i que en cas d’aplicar algun dia té un impacte financer poc significatiu. D’aquesta manera, tots convergiríem en què de tancar un PPA amb algun client, el lògic és apostar per la modalitat d’autoconsum  tipus 2 ( on generador i consumidor no tenen perquè ser el mateix titular), ja que d’aquesta manera l’estalvi final per al consumidor és pràcticament el doble. Però resulta que aquesta modalitat de PPA té un problema i és que els projectes que es poden realitzar sota aquest esquema on-site, a priori no tenen la grandària suficient per a ser atractius per a la gran banca i fons d’inversió per als quals el seu interès en les energies renovables és únicament crematístic.

Qui és el principal client objectiu per a comprar tots aquests PPA a Espanya?

D’un costat podríem pensar en les empreses espanyoles, a manera i semblança de les corporates americanes, encara que sembla que aquí els plantejaments són claríssimament diferents que a l’altre costat de l’Atlàntic. Als Estats Units uns dels drivers principals per a aquest tipus d’empreses són les seves polítiques mediambientals i de responsabilitat social corporativa; a Espanya i malgrat el que ens agrada creure, la realitat és molt diferent; per desgràcia manquem d’empreses amb la mentalitat de Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc…compromeses a cobrir un 100% del seu consum amb electricitat provinent de fonts renovable; a Espanya a penes Bankia, CaixaBank i algunes empreses estrangeres amb seu productiva a Espanya apareixen en el llistat de les 100 empreses compromeses amb el 100% renovable. Port el tant, vist que el factor RSC no pes prou,  la principal motivació que pot portar a les empreses espanyoles intensives en consum elèctric a signar un PPA serà el preu. I aquí tenim un greu problema, i és que l’incentiu que aquestes tenen per a comprometre un preu de compra de l’electricitat en el mitjà-llarg termini és molt baix, per què? Doncs perquè encara que sembla sorprenent,  per a una empresa el seu principal incentiu no és comprar l’energia el més barata possible, sinó comprar-la més barata que la competència, i heus aquí el quid de la qüestió. És molt complicat trobar a cap empresa que et signi un contracte d’electricitat a 10-12 anys per molt competitiu que sigui el preu avui dia, ja que si dins de 7 anys la meva competència aconsegueix aprovisionar més barata que jo, m’hauré quedat fora de mercat. I com a més el preu és factor determinant, per a aquestes empreses, excepte casos excepcionals, no trobaran atractiu per a signar un gran PPA off-site a través del qual es podran aprovisionar d’una gran quantitat d’energia, però per la qual continuaran pagant els peatges de transport i distribució; que no oblidem suposen al voltant del 40% de la factura elèctrica. I per tant l’únic  camí serà apostar per PPA’s on-site vinculats a projectes de menor grandària, típicament projectes d’autoconsum tipus 2 d’entre 100 kW i 1 MW instal·lats en la pròpia coberta del consumidor, connectats a la seva xarxa interior i que permetran al comprador estalviar en el cost total de compra de l’electricitat, incloent els peatges de transport i distribució i fins i tot una part significativa del terme de potència. Però desgraciadament aquests projectes tan atractius des del punt de vista del comprador  deixen de ser-ho per als bancs i grans fons d’inversió que avui dia semblen poc convençuts a tornar a esquemes de finançament tipus Project Finance  per a grandàries de projectes poc rellevants ( per a ells… jo em dono amb un cant en les dents amb un projecte d’aquesta grandària). Per tant, vist que les opcions de signar un PPA amb una empresa avui dia són molt baixes ( em consta que algun PPA s’ha tancat o està en vies de tancament), l’única opció viable per als desenvolupadors de grans projectes és posar el punt de mira en la utilities tradicionals; i és que sense cap dubte aquestes grans elèctriques veuen en el PPA off-site un producte perfecte per a cobrir el risc de la part de comercialització d’electricitat que no tenen coberta per les seves pròpies plantes de generació. Així Javier Alonso, Director de Trading d’Endesa, es va deixar seduir durant la seva ponència en la Jornada d’APPA, explicant que  anualment comercialitzen al voltant de 100 TWh d’electricitat dels quals «tan sols» tenen coberts el 50% per la seva pròpies centrals de generació,  per la qual cosa per a Endesa signar un PPA a un preu competitiu és la millor manera de deixar d’estar exposada a la volatilitat del pool pels  50 TWh no coberts per generació pròpia. I així doncs, sota aquest esquema, els PPA’s, les subhastes de capacitat renovable del Govern, i tot el sector renovable s’alineen al servei de l’oligopoli  elèctric i manté inamovible el caduc model energètic centralitzat de tota la vida, que encara que renovable seguirà al servei de les empreses de sempre.

I la transició energètica, la generació distribuïda i la democratització de l’energia? Les hem oblidat?

Perquè precisament és aquest el motiu pel qual no crec en els PPA’s de gran grandària, ni en les grans subhastes de capacitat renovable promogudes pel Govern d’Espanya, com a palanca de canvi cap a la transició energètica de la qual sempre estem parlant. La meva personal visió és que aquesta transició energètica passa per centrar tots els nostres esforços a compatibilitzar el compliment dels objectius de generació renovable a nivell de país, amb un canvi efectiu de model que permeti l’apoderament energètic de la ciutadania i les empreses espanyoles, i això crec sincerament que no és compatible amb fomentar aquest tipus de PPA’s vinculats a projectes de 20 MW, 50 MW o 250 MW que al final només serveixen per a lucrar a uns pocs, mantenir l’statu quo de l’oligopoli elèctric,  i que una vegada aconseguit l’objectiu de renovables, restaran interès per continuar apostant per la generació distribuïda i l’autoconsum  en particular. Com el véis? M’encantarà conèixer la vostra opinió i debatre sobre un tema tan controvertit com aquest. Salutacions a tots.
5/5 - (1 vote)
1675378511192
Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto.

Frederic Andreu
Quant a Frederic Andreu

Hola, soy Frederic Andreu, Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y post-grado en energías renovables por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Durante 10 años trabajé en Endesa Energia, primero gestionando grandes cuentas industriales y posteriormente cómo responsable de energía solar para España. Actualmente soy socio-fundador de SolarTradex y me apasiona desarrollar y compartir con todos vosotros este proyecto. Mostra totes les entrades de Frederic Andreu

19 pensaments sobre “És el PPA la clau de la transició energètica?
 1. Raúl ha dit:

  No se si vería si alguien me contesta así que por las dudas les dejo mi cel 099496655 es un celular de Uruguay saludos

 2. Raúl ha dit:

  Hola frederic decidí terminar el bachillerato haciendo un curso de energías renovables. Espero halla lugar para anotarse todavía. En fin, se me ocurrió empezar con un proyecto en el tema antes que empiece a aprender sobre el, asi me voy familiarizándono. Verdad. Con lo que me van enseñando entonces empecé a formar el proyecto en mi cabeza de que hacer. Bueno si voy a estudiar esto me dije voy a averiguar como armó un panel solar que abastezca gran parte de la energía que utilizó en mi casa. Jaja. Es hasta irónico que se pague lo que se paga la energía eléctrica en mi país carisma, en fin entonces averiguando como se hace un panel, casero nomas, con unas cajas cable de cobre, estaño, soldador, pintura, jugó de limón y pasta de dentrifica y otro químico que ahora no me acuerdo lo debo tener en alguna de mis notas de voz usted ya debe saber cuál. Son las materias primas. Después un ingeniero una multinacional como sudy lever y alguien con imaginación pueden hacer de la energía solar algo tan accesible como comprar una antena de cable y conectarlo a la energía. Eh incluso pueden llegarse con las compañías proveedoras de electricidad a convenios donde quienes tg el producto se abastezca en los horarios y momentos que superamos nuestro gasto con la energía renovable del tendido eléctrico gratis haciendo equipos que en las horas pico de luz solar colmen el gasto hogar y devuelvan el excedente a las compañías. Esto sería a grandes rasgos lo que se me ocurrió. En fin gracias por tener un lugar donde escribir mis locuras. Espero conseguir lugar en la utu, asi Me instruyó más en el tema mientras veo que tan económico puedo hacer un dispositivo así. Sería una REVOLUCIÓN.

 3. Marta Garcia-Ecoserveis ha dit:

  Què bé llegir-te de nou Frederic! Gràcies pel resum i per compartir la visió dels PPA! Evidentment cal prioritzar la generació distribuïda però també explorar, adaptar i treure el màxim suc dels instruments existents amb la nostra realitat.

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Marta, gràcies per comentar. Estic completament d’acord amb tu, cal prioritzar la generació distribuida, i m’agrada la paraula “explorar” les possibilitats dels PPA’s. Segurament cal fer-los interessants no només per les elèctriques, i que els bancs entrin a finançar aquest tipus de PPA no tan grans.

   Gràcies!!

 4. Constantino Paz Pérez ha dit:

  El PPA es un instrumento válido en aquellos países en los que no haya implementado un sistema de subastas.

  Es decir,históricamente, donde no había feed-in-tarif , pero tampoco subastas, los promotores de EERR apostaron por los PPA porque no les quedaba otro remedio.

  Por eso hay tanto PPA en América y tan poco en Europa que era el reino de los feed-in-tarif que llegaron mucho después a América, y que no acabaron de despegar porque enseguida fueron a subastas.

  Respecto a ¿qué hay que fomentar? diría que nada. Con tal de no perjudicar es suficiente.

  El segmento PPA es un nicho de mercado más. Para corporaciones o clientes industriales puede valer, sobre todo si se les da la opción de quedarse con el activo como inversión.

  Por último, decir que la democratización de la energía, la transición energética y la generacíon distribuida, por mi, se pueden ir -perdón por la expresión, a la puta mierda.

  Lo que quiere la gente es energía barata, y como un extra que sea verde. Y hay gente que pasa frío.

  Si no hay transición energética, ni democratización energética, ni generación distribuida, pero la energía es barata, pues amén.

  El resto es ideología o interés. Peor lo primero, que lo segundo.

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Constantino;

   en primer lugar agradecer tu contestación y participación.

   Estoy de acuerdo en que los PPA tienen lógica allá donde no existen los feed-in-tariff, en todo caso no olvides que en USA han existido esquemas de incentivos fiscales muy generosos para acometer estos tipos de proyectos.

   En resumen la diferencia del PPA con el feed-in-tariff es que mientras el PPA lo paga un consumidor privado ( utility o corporate), el feed-in tariff no de ja de ser un PPA pagado por el Gobierno o lo que es lo mismo por el bolsillo de los ciudadanos, y por lo tanto tiene lógica que exista uno u otro.

   En todo caso y respecto a que la democratización de la energía te la lleva al pairo….. ( preferiría otra expresión más comedida)

   En primer lugar comentarte, hoy en día el cambio climático es ya la segunda preocupación a nivel mundial tras el terrorismo, por lo que el tema del precio empieza a quedar un poco obsoleto.

   No obstante recordarte que este año 2017 por primer vez en la historia la nueva capacidad renovable ha superado a la nueva capacidad de carbón, y esto sólo se consigue siendo competitivos en precio.

   Y finalmente, destacar que el no apostar por las renovables y en concreto por la generación distribuida supone objetivamente unos sobrecostes significativos… por ejemplo al rededor del 20% del precio de la energía que pagamos se corresponde a pérdidas en la red que podrían evitarse con la generación distribuida; y sobretodo introducimos competencia real en el ámbito de la generación que buena falta le hace.

   Muchas por enriquecer el blog con tus comentarios.

 5. Alberto Germán ha dit:

  Ayuntamientos como Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Madrid´…están apostando por compra de energía eléctrica 100% renovable. ¿Podrían ser actores en posibles acuerdos tipo PPA´s?

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Alberto;

   muy buena aportación, porque tienes toda la razón de que las Administraciones pueden e incluso me atrevería a decir que deben ser objeto de PPA’s. Aquí si le veo sentido, pero con un matiz…

   Personalmente me gustaría que las Administraciones cerraran acuerdos de compra PPA por aquella parte de energía que no puedan generar a través de instalaciones de autoconsumo son las que en realidad actúan como generación distribuida.

   Por lo tanto por mi parte, SI a los PPA con las Administraciones, pero PRIMERO prefiero que se promueva la generación distribuida.

   Gracias por la el interesante comentario.

   ¡¡Saludos!!

  2. Alberto Germán ha dit:

   También, de acuerdo: PRIMERO promover generación distribuida. Si no, se queda todo en manos de los grandes y los pequeños usuarios y/o instaladores solo quedamos como atónitos espectadores

 6. Olalla Martínez ha dit:

  Muy buen artículo. Una opinión muy bien fundamentada y necesaria. Gracias.

 7. Assumpta farran ha dit:

  Frederic, vaig sortir pensant exactament el mateix. La part bona, ningú s’esperava parlar d’autoconsum i .. deu n’hi do l’atenció que va generar. Ara ens cal obrir una línia forta de teball per empenyer l’autpcnsum tipus 2 a edificsi administracio pública, escoles, serveis i industries

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Gràcies per participar Assumpta, i és veritat que va sorprendre molt que l’autoconsum estigués tant present en la jornada, i és que en el fons per una empresa és molt més rendible autoconsumir que fer un PPA…. potser podriem convenir que el PPA per volum interessa més als venedors i l’autoconsum per rendibiltat i estalvi interessaria més als compradors.
   En tot cas, estic absolutament d’acord que ara convé obrir una linia forta de treball per donar una empenta a l’autoconsum tipus 2, i potser en aquest sentit el repte seria mirar aproximar el model PPA a petites i mitjanes empreses i que obviament sigui un esquema que compti amb el recolzament dels bancs i fins i tot de les adminsitracions per assolir el finançament necessari per tirar-lo endavant.

   Merci!!

  2. Çet (@llorenscudero) ha dit:

   Ojo… tipo 2 y titulares diferentes… contador de consumo. Este punto es muy limitante y más si muchos edificios públicos se alimentan en MT.Assumpta, desde ICAEN no se está trabajando a nivel ministerial para resolver este problema partiendo que tenemos un contador existente en el punto frontera?

 8. SUN SOLUTIONS PV ENERGY SLU ha dit:

  Un articulo muy interesante y muy buen resumen de la jornada, gracias Frederic por compartir para las personas que no pudimos asistir..

  Realmente NO los PPA´s no son la llave para transición energética!! ,
  La llave seria que se apoyara la generación distribuida en proyectos residenciales de 2 a 10Kws dando incentivos y ayudando a crear micro-redes en los barrios en los centros de trabajo y sobretodo apoyando a empresas pequeñas como la mía que promovemos precisamente esos proyectos y solo nos encontramos con problemas a todos los niveles y teniendo que luchar con macro empresas utilities (por ejemplo Viesgo que solo hacen que la competencia desleal) o fabricantes que ni siquiera consideran lo que significa instalar 3Kws , por solo mencionar algunos de los problemas..
  La gente quiere y necesita la democratización de la energía – pero hoy por hoy en España misión imposible o solo para valientes utópicos!!

  Gracias
  Maria
  Sun Solutions Pv Energy

 9. DC_energia ha dit:

  Coincido plenamente con tu analisis Frederic.
  Siempre he dicho que la fotovoltaica es una tecnologia perfecta para descentralizar la produccion, es absurdo ‘plantar’ paneles en el campo cuando hay tanta superficie disponible en cubiertas, y siendo donde se produce el mayor consumo, evitamos el transporte de energia que supone mas de un 30% de perdidas.

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Absolutamente de acuerdo, disponemos de alta irradiación, millones de m2 de cubiertas, know-how… ¿que más necesitamos para apostar por la generación solar distribuida?

   Y además tienes todo la razón en el tema de las pérdidas, que por cierto debemos tener muy presente que la energía “pérdida” en el transporte la estamos pagando igualmente en nuestra factura eléctrica.

   Los consumidores compramos y pagamos la energía en lo que se dice barras de central y por lo tanto asumimos las pérdidas.

   ¡¡Gracias por participar y saludos!!

 10. Juan+M ha dit:

  Yo, con eso de que
  ” sólo se deberá aplicar el “impuesto al sol” por la energía generada y consumida por el comprador; cargo que por otra parte a día de hoy no se está aplicando y que en caso de aplicarse algún día tiene un impacto financiero poco significativo”
  no estoy de acuerdo para nada.

  – Primero, porque SI que lo estoy pagando, ya de facto y en Euros, en mi instalacion de autocomsumo, en forma de bonitas facturas que me emite la electrica…
  – Segundo, porque SI que es un pico que duele. Basicamente me convierte la instalacion de un ROI de 2-3 años, a uno de 7-8 años.

  Saludos

  1. Frederic Andreu Frederic Andreu ha dit:

   Hola Juan;

   gracias por participar y contar tu experiencia.

   La verdad es que me extraña mucho lo que comentas, pues la únicas facturas del impuesto al sol que he visto hasta la fecha han sido un tanto irregulares emitidas por un par de comercializadoras.

   Si tienes una factura de estas, me gustaría mucho si me la puedes compartir para echarle un vistazo y comprobar que sea ok.

   Lo que si te puedo asegurar es que a día de hoy en el caso de aplicarse el impuesto al sol, éste no afecta en más de 1 año de payback.

   Por lo tanto si en tu caso tiene mayor afectación, posiblemente convenga revisar esta factura.

   Si te interesa, y sin nigún tipo de compromiso, me puedes enviar la factura a info@solartradex.com

   Gracias

  2. José María Sánchez-Barba Gómez ha dit:

   Yo también estaría interesado en ver esa factura de peajes de respaldo, puesto que creo que no está claro quien sería el encargado de la facturación de los mismos ¿comercializador, distribuidor…..? llevo peleando que me los facturen, me obligaron a hacer modificaciones en el punto de medida y sigo esperando desde 2014……

Els comentaris estan tancats.