Bienvenido al Blog de Energía Solar

cara triste autoconsumo 1

La cara trista de l’autoconsum

L’activació dels contractes de l’autoconsum. En els darrers anys i d’ençà de l’aprovació del RD244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives,

Leer más